Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Cafe : Innovativ varedeklaration by Mind Map: Cafe : Innovativ varedeklaration
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Cafe : Innovativ varedeklaration

Gruppe

Tillid

Nye rammer

Nye øjne

Evaluere/udveksle erfaringer

Lean

Åbenhed

Fast punkt på dagsordenen - innovation

Bytte pladser

Tværfaglig

Idetavle

Leg

Vidensdeling

Sætte tid af til innovation

De seks tænkehatte

Ledelse

Gruppe

Brug tavle

Spørge ind / lyt

Vis interesse

Tegn

Opfind nye ord/udtryk

Læsegruppe

Gøre noget man ikke plejer at gøre

Andre øjne

Spørge

Bytte pladser - opgaver

Morgensamling

Idemaskine

Idevæg

Balloner

Random words => udfordrer tænkning

Struktur - faser

Tegn, mal, tape, ...

Mind map :)

Udefinerede mål

Smide mapper ud

Nedprioritere krav

Process fører an

Bruge proces, som samler alle ideer

Vær bevidst om faser om ved nye opgaver

Giv en ide til frokost

Beslutte at der i organistionen ikke er dumme ideer

Bevidst brug af kreative værktøjer

Gruppe

Trummerum - brud

Indrette miljø på kreativ måde

Fokus på mangfoldighed på arbejdspladsen

Gøre hinanden gode

Alfa-øvelser

Hver medarbejder må bruge 10% af tid på kreativitet/ideudvikling

Italesættelse af forskellige roller i grupper

Fræk rotation

Facilitator rolle

Lege: Påtage sig en ny identitet/rolle

Skabe tilfældigheder

Opdeling af aktiviteter

Spiral dialog / tage følge

Walk & Talk

AI

Strukturerede "pauser"

Iscenesættelse af udfordringer

Musik som møde velkomst & pause - til tænkning

Gruppe

Fremad anderledes input

Møder med blandede personalegrupper

Stillerum!

Små pauser

%Faste pladser

Fælles meditation

Fælles aktiviteter i arbejdstiden der ikke har noget med arbejde at gøre

Modsat dage eller modsat møder

En anden fremlægger din ide

Chefen går udenfor døren

Humor

Ide/Emne

Fysiske forhindringer

At affokusere

Parre problemer uden (tilsyneladende) forbindelse

Legerum hvor folk kan mødes og udveksle ideer

Tegne/skrive væg

Gruppe

Bruge Post-It

Ved møder kan man tage emner op ved hjælp af De Bono tænkehatte

Byt roller

Start møder med 10 min brainstorm på ideer til at tænke dagsordenen "nyt"

Tage røde næser på

Skiftes til at bringe en kreativ metode på banen til møder

Gå en tur istedetfor at sidde og holde møde

Kreativt frikvarter

Bruge energisus

Inviter gæster

Brainstorme mere

Lave farverigt, løbende resume/referat på tavle

Kaffepauser

Mødes på kryds og ideudveksle

En åben kasse hvor Post-Its sættes på i løbet af ugen. Behandles X gange om måneden.