Зміст і структура Базового компонента дошкільної освіти

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Зміст і структура Базового компонента дошкільної освіти by Mind Map: Зміст і структура Базового компонента дошкільної освіти

1. Інваріантна складова

1.1. Особистість дитини

1.1.1. Здоров'я та фізичний розвиток

1.1.1.1. Безпека життєдіяльності

1.1.1.2. Здоровя та хвороба

1.1.1.3. Гігієна

1.1.1.4. Рухова активність

1.1.1.5. Здоров'язбережувальна компетенція

1.1.2. Самоставлення

1.1.2.1. Самосвідомість

1.1.2.2. Особистісно-оцінна компетенція

1.2. Дитина в соціумі

1.2.1. Люди

1.2.1.1. Дорослі

1.2.1.2. Діти

1.2.1.3. Група

1.2.1.4. Соціально-комунікативна компетенція

1.2.2. Родина

1.2.2.1. Родинно-побутова компетенція

1.2.3. Сімя

1.3. Дитина у світі культури

1.3.1. Предметний світ

1.3.1.1. Житло

1.3.1.2. За межами житла

1.3.1.3. Предметно-практична діяльність

1.3.2. Світ мистецтва

1.3.2.1. Сприйняття мистецтва

1.3.2.2. Ціннісне ставлення

1.3.2.3. Художньо-продуктивна діяльність

1.3.2.4. Образотворча

1.3.2.5. Музична

1.3.2.6. Театральна

1.3.2.7. Література

1.4. Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

1.4.1. Сенсорні еталони

1.4.2. Пізнавальна активність

1.4.3. Елементарні математичні уявлення

1.4.4. Математична компетенція

1.5. Гра дитини

1.5.1. Гра як провідна діяльність

1.5.1.1. Сюжетно-рольова гра

1.5.1.2. Конструктивно-будівельні ігри

1.5.1.3. Іграшка

1.5.2. Формування особистості в грі

1.5.2.1. Ігрова компетенція

1.6. Мовлення дитини

1.6.1. Звукова культура

1.6.2. Словникова робота

1.6.3. Граматична правильність мовлення

1.6.4. Звязне мовлення

1.6.5. Діалогічне мовлення

1.6.6. Монологічне мовлення

1.6.7. Українська мова як державна

1.6.8. Фонетична компетенція

1.6.9. Мовленнєва компетенція

1.7. Дитина в природному довкіллі

1.7.1. Природа планети земля

1.7.1.1. Явища природи

1.7.1.2. Рослини, гриби

1.7.1.3. Тварини

1.7.2. Всесвіт

1.7.2.1. Природничо-екологічна компетенція

2. Варіантна складова

2.1. Іноземна мова

2.1.1. Комунікативно-мовленнєва компетенція

2.2. Комп'ютерна грамота

2.2.1. Інформатична компетенція

2.3. Хореографія

2.3.1. Хореографічна компетенція

2.4. Шахи

2.4.1. Шахово-ігрова компетенція