Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MADDE by Mind Map: MADDE

1. Maddenin Ölçülemeyen Özellikleri

1.1. Renk

1.2. Koku

1.3. Sağlamlık

1.4. Tat

1.5. Yumuşaklık

1.6. Sertlik

2. Maddenin Halleri

2.1. Sıvı

2.2. Gaz

2.3. Katı

3. Maddenin Tanecikli Yapısı

3.1. Karışımlar

3.1.1. Homojen Karışımlar

3.1.2. Heterojen Karışımlar

3.1.2.1. Emülsiyon

3.1.2.2. Süspansiyon

3.2. Saf Maddeler

3.2.1. Elementler

3.2.1.1. Metaller

3.2.1.2. Ametaller

3.2.1.3. Soygazlar

3.2.2. Bileşikler

4. Maddenin Ölçülebilen Özellikleri

4.1. Kaynama noktası

4.2. Yoğunluk

4.3. Erime noktası

4.4. Kütle

4.5. Donma noktası

4.6. Hacim