Культура усного і писемного мовлення (українська) ФАб

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Культура усного і писемного мовлення (українська) ФАб by Mind Map: Культура усного і писемного мовлення (українська) ФАб

1. Змістовий модуль 2. Комунікативні ознаки довершеного мовлення майбутнього фахівця

1.1. Практичне заняття 9

1.2. Практичне заняття 10

1.3. Практичне заняття 11

1.4. Практичне заняття 12

1.5. Практичне заняття 13

1.6. Практичне заняття 14

1.7. Самостійна робота 2

1.8. Самостійна робота 3

2. Методичні рекомендації із виконання

2.1. Робоча програма

2.2. Тематичний план

2.3. Рекомендована література

2.3.1. Інтернетні ресурси

2.3.2. Електронні посібники

2.4. Терміни виконання

2.5. Оцінювання

3. БЛОГ Центру культури української мови

4. Електронні ресурси для виконання творчих завдань

4.1. Створення інфографіки

4.1.1. Slides

4.1.2. Visually

4.1.3. Prezi

4.1.4. Piktochart

4.1.5. Easel.ly

4.2. Створення навчального відео

4.2.1. GoAnimate

4.2.2. PowToon

4.2.3. Video Recorder

4.3. Створення мовних тренажерів

4.3.1. LearningApps

5. Якщо немає натхнення

6. Зразки виконання творчих завдань

6.1. Зразки інфографіки

6.2. Зразки відеопроєктів

6.3. Зразки мовних тренажерів

7. Обговорення

8. Змістовий модуль 1. Культура мовлення майбутнього фахівця як показник професійного розвитку

8.1. Практичне заняття 1

8.2. Практичне заняття 2

8.3. Практичне заняття 3

8.4. Практичне заняття 4

8.5. Практичне заняття 5

8.6. Практичне заняття 6

8.7. Практичне заняття 7

8.8. Практичне заняття 8

8.9. Самостійна робота 1