Velfærdsstaten

Velfærdsstaten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Velfærdsstaten by Mind Map: Velfærdsstaten

1. Indtægter og Udgifter

1.1. INdtægter i form at skatte på især indkomst og afgifter på varer og tjenester

1.2. udgifter gennem årene 1990, 2000, og 2012. De har holdt sig relativt det samme fra 1990 til 2012 med mange penge gående til social beskyttelse, Undervisning, sundhed, og offentlige tjenester. Dog er den totale mængde penge fordoblet fra 471 til 698 og til 1082 milliarder kroner i 2012. Siden der naturligvis har været en del vækst, osv.

1.3. Nogen tjenester i danmark er også gratis, som sygebehandling og uddanelse.

2. øvrige

2.1. Hvad er en velfærdsstat?

2.1.1. En stat hvor markedet og civilsamfundet begge forsøger sammen eller alene at skabe maksimum velfærd inden for de rammer de nu er i.

2.1.2. En stat hvor den offentlige involvering er stor, stor nok t il at hvis nogen større konsekvenser skulle vise sig kunne det hjælpe. Det offentlige kan også hjælpe til at skave en minimumlevestandard.

3. Opgaver

3.1. Sociale opgaver

3.1.1. Boliger, og offentlige faciliteter

3.1.2. Fritid, kultur, og religion

3.1.3. Undervisning

3.2. Orden og sikkerhed

3.2.1. Miljøbeskyttelse

3.2.2. Social beskyttelse

3.2.3. Undervisning

3.2.4. Forsvar

3.3. Sunhed

3.3.1. Sundhedsvæsen

3.4. Økonomiske anliggender

3.5. Generalle tjenester (offentlige)

3.6. Primære opgaver er uddanelse, sundhed, børne og ældre omsorg og pasning.

4. Udvikling

4.1. Fase 1 1890-1914

4.1.1. Forsikrings princippet hjalp på social ulykke som arbejdsløshed. Social hjælp var skønsprincippet.

4.2. Fase 2 1920-1945

4.2.1. Forsikrings princippet er stadig der for social ulykke, og borgere der opfylder visse betingelser tildeles de social hjælp nu fra rets princippet

4.3. Fase 3 1945-1970

4.3.1. Her er der meget økonomisk vækst og velstand og retsprincippet er førende.

4.4. Fase 4 1970-i dag

4.4.1. Stadig retsprincippet, og den danske velfærdsstat som begyndte af blive udbygget i fase 3 er nu blevet meget massiv. Ting som mangel på arbejdskraft, arbejdsløshed, høj skat, osv. plager den danske velfærdsstat idag.