Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TESTU MOTAK by Mind Map: TESTU MOTAK

1. Kasetaritza-testuak

1.1. Ematen diran ikuspuntak subjektiboak dira eta iritzi guztiak estabaigarriak dira. Funtzio nagusiena funtzio eragilea da (iritziak mooldatzeko, sendotzeko...)

1.1.1. Iritzi artikuluaren eta editorialaren artean dauden desberdinak dira:

1.1.1.1. Iritzi-artikuluan pertzona baten iritzia da, aldiz, editorialean egunkari edo aldizkariaren iritzia da.

1.1.2. Iritzi-artikuluak

1.1.2.1. Hiru motatakoak aurki ditzakegu

1.1.2.1.1. Monografikoa

1.1.2.1.2. Zutabea

1.1.2.1.3. Zuzendariari eskutitzak

1.1.3. Editoriala

1.1.3.1. Berri jakin bati buruz egnkariak edo aldizkariak duen iritzia aurkezten duen testua da.

1.1.3.2. Ez dira izenpetzen, zeren eta, editoriala egunkari edo aldizkari osoaren pentsamoldeak adierazten direlako.

1.1.3.3. Editoriala idazten duten egunkari-aldizkarietan beti agertzen da leku berean, eta editorialik gabeko egunkariak salbuespenentzat jo daitezke.

2. Jarraibide-testuak

2.1. Jarraibide-testuaren funtzio eragilea da eta bere helburu nagusia hartzailea zerbait egitera bultzatzea da.

2.2. Testu mota hauten azalpen ugari daude, baina ez da helburu nagusiena.

2.3. Egitura

2.3.1. Izenbrua

2.3.1.1. Gaia identifikatzeko laguntzen du.

2.3.2. Sarrera

2.3.2.1. Testuaren helburua zein den argitzea da.

2.3.3. Jarraibidea

2.3.3.1. Ahalik eta modurik argi eta zehatzenan, urratsez urrats, lortu nahi dena lortzera bideratutako pautak.

2.3.3.1.1. Jarraibiderik agertu ez arren ere, jarraibide-testutzat har daitekeen.

2.4. Ezaugarriak

2.4.1. Kontuan hartu behar da egokitasuna. Hartzailearen eta testuinguruaren ezaugarriak aintzat hartu behar dira testu hauek idazteko.

2.4.1.1. Hartzailea

2.4.1.1.1. Unibertsala denez, garrantzitsua da erabiliko den lexikoa eta perpausen eraketa hartzaile-motaren beharrizanetara egokitzea, eta ahalik eta azalpen gehien eranstea.

2.4.1.2. Testuingura

2.4.1.2.1. Oso egoera jakinetan irakurtzen direnez, hartzaileak bizkor joan nahi du muinera.

3. Iragarkiak

3.1. Iragarkiaren helburua publizitatea edo propagandak dira, bertan informazio oso eskaas hematen dutelako.

3.1.1. Publizitate-testuen helburua guztiz komertziala da (produktu bat,...)

3.1.1.1. Enpresa pribatuek eginarazten eta ordaintzen dute, eta horrela aberasten dira.

3.1.2. Propaganda testuak ere hartzaileen jokabidean eragin nahi du, baina ez zerbai erosteko.

3.1.2.1. Honen bidez, kundeek hiritarren jarreran eragin nahi izaten dute, goztintzat onuragarri izan litezkeen jarrerak suspertuz.

3.2. Publizitate- eta propaganda-testuen ezaugarriak

3.2.1. Biak funtzio eragilea dute,hartzailearen arreta behar due, horregatik iragarkiak deigarriak izan behar dira.

3.2.2. Hori lortzeko kode ez-berbalak erabiltzen dituzte. (funtzio poetikoa) esateko moduari mezuari brari bezain beste garrantzia ematean datzena.

3.2.3. Sekulakoa da kode ez-berbaleai eta kanpo-itxurari gaur egin ematen zaien garrantzia ematea: koloreak, irudiak, hotsak,...

3.2.4. Sarritan ez dute jarraibiderik eskaintzen. Testu hauetan narrazioak, azalpenak, deskribapenak eta batez ere argudioek garrantzi handiagoa izan ohi dute.