Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

การวิเคราะห์แอนไอออนบางชนิด by Mind Map: การวิเคราะห์แอนไอออนบางชนิด
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

การวิเคราะห์แอนไอออนบางชนิด

อุปกรณ์การทดลอง

หลอดทดลอง

แท่งแก้วกวน

น้ำกลั่น

เครื่องเซนตริฟิวส์

กระดาษอินดิเคเตอร์

กระดาษลิตมัส

นำสารละลายตัวอย่างมา 5หยด ใส่ในหลอดทดลองแล้วเติม กรดวัลฟูริก 3โมล/ลิตร 2หยด เขย่าให้สารละลายผสมกันเอียงหลอดทำมุม 30 อาศากับพื้น ค่อยๆหยด conc.กรดซัลฟูริกให้ไหลลงช้าทีละหยด ประมาณ6-8หยดเกิดเป็นชั้นใต้ผิวของสารละลายให้ตั้งหลอดตรงชั่วขณะหนึ่งจะเกิดวงแหวนสีน้ำตาลขึ้นตรงรอยต่อระหว่างของเหลวทั้งสองแสดงว่ามีหมู่แอนไอออนไนเตรตอยู่

รีเอเจนต์

ความหมาย

รีเอเจนต์ที่ใช้ทดสอบแอนไอออนกลุ่มที่1-3

ทำเหมือนการโบรไมด์และไอโอไดด์ไอออนแต่เมื่อถึงขั้นตอนที่หยดโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตทีละหยดจยมีสีม่วงแดงในชั้นของคาร์บอนเตตระคลอไรด์แล้วในหยดโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตต่อไปเรื่อยๆ พร้อมทั้งเขย่าทุกครั้ง ถ้าสีม่วงแดงจางไปเกิดเป็นสีเหลืองจำปามาแทนแสดงว่ามีไอออนดังกล่าวทั้งสองไอออนแต่ถ้าหยดโพแทสเวียมเปอร์แมงกาเนตแล้วกลายเป็นสารละลายใสไม่มีสีแสดงว่ามีแต่ไอโอไดด์ไอออน

นำสารตัวอย่างมา5หยดใส่ในหลอดทดลอง แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 6โมล/ลิตร 5หยด ถ้ามีตะกอนเกิดขึ้น แสดงว่ามีแอนไอออนหมู่ซัลเฟต

แอนไอออน

ความหมาย

หมู่ของแอนไอออน

5455

การทดลอง

สารเคมีที่ใช้

ซิลเวอร์ไนเตรต

วิธีทดลองหาแอนไอออนในสารตัวอย่าง

การทดสอบหมู่ซัลเฟต

การทดสอบหมู่แฮไลด์

การทดสอบหมู่ไนเตรต

การทดสอบเฉพาะสำหรับแอนไอออนแต่ละไอออน