KINH DOANH THÀNH CÔNG TRÊN SHOPEE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KINH DOANH THÀNH CÔNG TRÊN SHOPEE by Mind Map: KINH DOANH THÀNH CÔNG TRÊN SHOPEE

1. 3.Sản phẩm có dòng đời ngắn

1.1. khách hàng có khả năng mua lại

1.1.1. 6.Khác biệt

1.1.1.1. Khó tìm thấy ở siêu thị,chợ,..

2. 2. Triển khai TMĐT cho shop

3. I. Thông tin về số liệu Việt Nam năm 2020

3.1. Các số liệu cần quan tâm

3.1.1. Thời gian sử dụng internet

3.1.2. Số tiền trung bình dành cho TMĐT

3.1.3. số lượng người dùng internet

3.2. số lượng người dùng smart phone

4. II. Sơ lược về TMĐT và Shopee

4.1. TMĐT

4.1.1. -Các hoạt động kinh doanh buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa các đơn vị khác nhau trên hệ thống mạng internet. -Ngày càng phát triển

4.2. Shopee

4.2.1. -Là công ty Garena (Singapore) được thành lập hồi năm 2009 -Sàn TMĐT lượng truy cặp lớn nhất Việt Nam

5. Kinh doanh trên Shopee

5.1. Giai đoạn 1

5.1.1. Khách hàng mục tiêu

5.1.2. Lựa chọn sản phẩm

5.1.2.1. 1.Thị trường đủ lớn

5.1.2.1.1. Chọn 1 ngách thị trường nhưng vẫn có tiềm năng

5.1.2.1.2. 2.Mindset về phân khúc bán chạy

5.1.2.2. 4.Sản phẩm có ít biến thể

5.1.2.2.1. Dưới 3 thuộc tính mỗi thuộc tính dưới 5 lựa chọn

5.1.2.3. 5.Tạo được chuỗi sản phẩm

5.1.3. Mindset lựa chọn sản phẩm

5.1.3.1. Nhu cầu ăn uống, làm đẹp,...

5.1.3.2. Phục vụ gì ?

5.1.3.3. Nhu cầu gì?

5.1.3.4. Bằng sản phẩm nào?

5.1.3.4.1. Để đáp ứng

5.2. Giai đoạn 2

5.2.1. Xác định đối thủ

5.3. Giai đoạn 3

5.3.1. Xây dựng đơn hàng

5.4. Giai đoạn 4

5.4.1. Marketing

5.5. Giai đoạn 5

5.5.1. Mở rộng ( Scale up)

5.6. Giai đoạn 6

5.6.1. Kênh Traffic

6. Thực Hành

6.1. 1. Nhập và bán

6.2. 3. Nhập chung

6.3. 4.Dropship