Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Prvé stretnutie by Mind Map: Prvé stretnutie
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Prvé stretnutie

Predstavenie spoločnosti Predstavenie Vašich plánov Diskusia Stanovenie ďalšieho postupu

Možnosť obhliadky

Kliknutie na šípku Vás presmeruje na prihlasovací formulár.

Ako budete výstavbu financovať?

Hotovosť

Máte pozemok?, Áno, Nie, Pomoc pri hľadaní pozemku

Máte projekt?, Áno, Cenová ponuka, Podpis Rezervačnej zmluvy, Špecifikácia detailov projektu, Osadenie projektu na pozemok, Projekty sietí, Základy a statický posudok, Finalizácia projektu, Stavebné povolenie, Podpis Zmluvy o Dielo, Výstavba - 110 dní, Odovzdanie domu, Kolaudácia, Vitajte doma, Zmluva o prevode vlastníctva, Splátky, Nie, Máte architekta?, Áno, Spoločná konzultácia, Príprava projektu, Cenová ponuka, Podpis Rezervačnej zmluvy, Špecifikácia detailov projektu, Osadenie projektu na pozemok, Projekty sietí, Základy a statický posudok, Finalizácia projektu, Stavebné povolenie, Podpis Zmluvy o Dielo, Výstavba - 110 dní, Odovzdanie domu, Kolaudácia, Vitajte doma, Zmluva o prevode vlastníctva, Splátky, Nie, Odporučíme Vám architekta, Príprava projektu, Cenová ponuka, Podpis Rezervačnej zmluvy, Špecifikácia detailov projektu, Osadenie projektu na pozemok, Projekty sietí, Základy a statický posudok, Finalizácia projektu, Stavebné povolenie, Podpis Zmluvy o Dielo, Výstavba - 110 dní, Odovzdanie domu, Kolaudácia, Vitajte doma, Zmluva o prevode vlastníctva, Splátky, Výber katalógového domu, Cenová ponuka, Podpis Rezervačnej zmluvy, Špecifikácia detailov projektu, Osadenie projektu na pozemok, Projekty sietí, Základy a statický posudok, Finalizácia projektu, Stavebné povolenie, Podpis Zmluvy o Dielo, Výstavba - 110 dní, Odovzdanie domu, Kolaudácia, Vitajte doma, Zmluva o prevode vlastníctva, Splátky

Hotovosť & Úver

Konzultácia s hypotekárnym špecialistom, Cieľový rozpočet, Máte vybraný projekt?, Áno, Cenová ponuka, Podpis Rezervačnej zmluvy, Výber financujúcej banky, Špecifikácia detailov projektu, Osadenie projektu na pozemok, Projekty sietí, Základy a statický posudok, Finalizácia projektu, Stavebné povolenie, Podpis Zmluvy o Dielo, Výstavba - 110 dní, Odovzdanie domu, Kolaudácia, Vitajte doma, Zmluva o prevode vlastníctva, Splátky podľa zmluvy s bankou, Žiadosť o úver, Nie, Máte architekta?, Áno, Spoločná konzultácia, Príprava projektu, Cenová ponuka, Podpis Rezervačnej zmluvy, Výber financujúcej banky, Špecifikácia detailov projektu, Osadenie projektu na pozemok, Projekty sietí, Základy a statický posudok, Finalizácia projektu, Stavebné povolenie, Podpis Zmluvy o Dielo, Výstavba - 110 dní, Odovzdanie domu, Kolaudácia, Vitajte doma, Zmluva o prevode vlastníctva, Splátky podľa zmluvy s bankou, Žiadosť o úver, Nie, Odporučíme Vám architekta, Príprava projektu, Cenová ponuka, Podpis Rezervačnej zmluvy, Výber financujúcej banky, Špecifikácia detailov projektu, Osadenie projektu na pozemok, Projekty sietí, Základy a statický posudok, Finalizácia projektu, Stavebné povolenie, Podpis Zmluvy o Dielo, Výstavba - 110 dní, Odovzdanie domu, Kolaudácia, Vitajte doma, Zmluva o prevode vlastníctva, Splátky podľa zmluvy s bankou, Žiadosť o úver, Výber katalógového domu, Cenová ponuka, Podpis Rezervačnej zmluvy, Výber financujúcej banky, Špecifikácia detailov projektu, Osadenie projektu na pozemok, Projekty sietí, Základy a statický posudok, Finalizácia projektu, Stavebné povolenie, Podpis Zmluvy o Dielo, Výstavba - 110 dní, Odovzdanie domu, Kolaudácia, Vitajte doma, Zmluva o prevode vlastníctva, Splátky podľa zmluvy s bankou, Žiadosť o úver, Máte pozemok?, Áno, Nie, Pomoc pri hľadaní pozemku