Prvé stretnutie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Prvé stretnutie by Mind Map: Prvé stretnutie

1. Možnosť obhliadky

2. Ako budete výstavbu financovať?

2.1. Hotovosť

2.1.1. Máte pozemok?

2.1.1.1. Áno

2.1.1.2. Nie

2.1.1.2.1. Pomoc pri hľadaní pozemku

2.1.2. Máte projekt?

2.1.2.1. Áno

2.1.2.1.1. Cenová ponuka

2.1.2.2. Nie

2.1.2.2.1. Máte architekta?

2.2. Hotovosť & Úver

2.2.1. Konzultácia s hypotekárnym špecialistom

2.2.1.1. Cieľový rozpočet

2.2.1.1.1. Máte vybraný projekt?

2.2.1.1.2. Máte pozemok?