ONLINE UČITELJ(PROCJENA VJEŠTINA UČENIKA I DJELOTVORNOSTI PROGRAMA)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ONLINE UČITELJ(PROCJENA VJEŠTINA UČENIKA I DJELOTVORNOSTI PROGRAMA) by Mind Map: ONLINE UČITELJ(PROCJENA VJEŠTINA UČENIKA I DJELOTVORNOSTI PROGRAMA)

1. Na prvom mjestu, učenici nisu prazne ploče očekivanog znanja nastavnika.

2. PROCJENA VJEŠTINA UČENIKA

2.1. Angelo (1999) je istraživao odgovornosti studenta i procjenu programa.

2.2. Angelo predlaže 4 stupnja procjena za olakšavanje ocjenjivanja putem interneta

2.2.1. • Izgradnja uzajamnog povjerenja

2.2.2. • Izgradnja uzajamne motivacije

2.2.3. • Izgradnja zajedničkog jezika i koncepcija

2.2.4. • Izgradnja zajedničkih istraživačkih smjernica

2.3. Učeničke vještine mogu se provjeravati različitim metodama uključujući usmene intervjue, pismene testove, praktične primjene koncepata i postupaka

2.4. Kako ne bi došlo do nesporazuma u ocjenjivanju vezu 3 ključne ideje su presudne

2.4.1. • Dobiti dobru kombinaciju između objektivne vrste koju želite mjeriti (znanje, vještine, ponašanje) i sredstava koje koristite za mjeriti ga.

2.4.2. • Koristiti nekoliko izvora podataka za dobivanje što potpunije slike što je više moguće.

2.4.3. • Sjetiti se da nisu svi nastavni ciljevi dozvoljeni za vođenje tema, precizno mjerenje.

3. DAVANJE KONTROLE

3.1. U davanju kontrole ocjenjivanja važno je

3.1.1. • učenik dobiva odgovornost za učenje i za ocjenu.

3.1.2. • student uči koristiti resurse izvan učitelja za tekuće procjene izvan tečaja.

3.1.3. • procjena odražava stvarni svijet okoline umjesto da su u učionici.

3.1.4. • student mora koristiti veću razinu vještine razmišljanja podnošenja zahtjeva, analiza, sinteza, procjena pisanja je odraz događaja

4. PREISPITIVANJE REZULTATA OCJENJIVANJA: IZVAN CILJA TESTIRANJA

4.1. Jedan od nesretnih razvoja događaja bazirano na web-obrazovanju povećava korištenje objektivnih testiranja

4.2. Zbog brzine testiranja i povratne informacije, prirodno je koristiti online okruženje.

5. STVARAN SVIJET APLIKACIJA

5.1. Unutar konstruktivističke teorije se nalazi spoznajni koncept da učenici više uče teoriju koja je prezentirana u stvarnom svijetu aplikacija

5.2. Web – učenje bazirano na okolinu omogućuje jedinstvenu priliku kapitaliziranja na tu smještenu spoznaju pristupa učenju.

6. PROJEKT TEMELJEN NA UČENJU OCJENJIVANJA

6.1. Učenici predstavljaju problem analiziranja i rješavanja pravljenjem preporuka

6.2. Ovaj tip projekta temeljenog na učenju ocjenjivanja zahtijeva sintezu mnogih koncepata kao što su ocjenjivanje i prioritet koncepata dok odabireš ono što ćeš prikazati

7. UPORABA STUDENTSKIH ODRAŽAVAJUĆIJ ISPRAVA

7.1. Učitelji često pogrešno misle da nema potrebe davati vrijeme za refleksiju, kao što studenti koji trebaju naći značenje onog što rade po svom

7.2. Nastavnici se koncentriraju na to kako unijeti više informacija „praznu ploču“ učeničkih misli.

7.2.1. Ova metoda nije uspješna

8. PROGRAM PROCJENE

8.1. Sa pomamom u javnoj potražnji za isplativošću i nekoj zabrinutošću zbog sposobnosti Web učenja u svrhu kvalitete, važno je smjesta imati dobar program procjene

9. SADRŽAJ PROCJENE

9.1. Moore i Kearsly (1996) su identificirali dva ključna kriterija sadržaja dobavljene procjene: metode sakupljanja podataka i mjere.

9.1.1. Ankete studenata su jedna od metoda prikupljanja sažetih podataka za evaluaciju

9.1.1.1. Važno je da studenti razumiju podjelu sadržaja tečaja (materijali, zadaci, aktivnosti) iz instruktorovog sudjelovanja i osobnosti

10. ONLINE EVALUACIJA TEČAJA

10.1. Neophodno je da program procjene točnosti prenosi promjene u rasporedu, strategiji predavanja i procjeni studenata.

10.2. Neki izvori informacija koji omogućuju oblikovanje i održavaju kvalitetu tečaja su

10.2.1. • E-mail poruke studenata

10.2.2. • Studentske usmene ili pismene povratne informacije o tečaju u reflektirajućim zadacima

10.2.3. • Komentari studenata odobravajući ili ne odobravajući na određene aktivnosti

10.2.4. • Evaluacije instruktora na kraju tečaja