KLIMATSKE PROMJENE

Svjetska energetika, energetski izvori, sirovine

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KLIMATSKE PROMJENE by Mind Map: KLIMATSKE PROMJENE

1. UZROCI

1.1. IZGARANJE FOSILNIH GORIVA

1.1.1. sadrže visoke postotke ugljika i ugljikovodika

1.1.2. prilikom tog izgaranja također se oslobađaju otrovni i štetni plinovi koji utječu na okoliš

1.2. GLOBALNO ZATOPLJENJE

1.2.1. to bi dovelo do velikih i za neke dijelove čovječanstva katastrofalnih posljedica

1.3. KRČENJE TROPSIH KIŠNIH ŠUMA

1.3.1. trajni gubitak šuma i raslinja diljem zemlje

1.3.2. ishoduje neprocjenjivim negativnim utjecajem na društvo i okoliš.

1.4. INTENZIVNO STOČARSTVO I POLJOPRIVREDA

1.4.1. automatizirani oblik industrijske poljoprivrede stočarsva

1.5. STAKLENIČKI PLINOVI

1.5.1. PRIRODNI

1.5.1.1. vodena para, ugljikov dioksid

1.5.2. UMJETNI

1.5.2.1. freoni, tekućine iz klimatizacije, izgaranje fosilnih goriva, fotokemijski smog

2. KAKO IH UBLAŽITI?

2.1. 1.

2.1.1. Zamjena fosilnih goriva kao što su ugljen, nafta i prirodni plin „čistim“ izvorima energije poput sunca, vjetra i geotermalne energije.

2.1.2. Zamjena tradicionalnih vozila s unutarnjim izgaranjem električnim vozilima

2.2. 2.

2.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti kućanstava

2.2.2. sadnja drveća i očuvanje šuma

2.3. 3.

2.3.1. Smanjivanje upotrebe i recikliranje vode zbog sve češćih suša.

2.3.2. Paljenje kontroliranih ciljanih požara kako bi se spriječili nekontrolirani požari.

2.4. 4.

2.4.1. Sjetva i sadnja kultura koje su otporne na sušu

2.4.2. Gradnja lukobrana, uzdizanje infrastrukture ili napuštanje naseljenih područja niske nadmorske visine koji će biti prvi na udaru kada razina mora počne rasti.

3. POSLJEDICE

3.1. sve su češći toplinski valovi, šumski požari i suše.

3.1.1. povećat će se natjecanje za vodu između: poljoprivrede, industrije, turizma i kućanstava.

3.2. porast razine mora i oceana

3.2.1. iskrčivanje šuma radi povećanja obradivih površina

3.2.2. otapanje ledenjaka

3.3. neke biljne i životinjske vrste bit će izložene povećanom riziku od izumiranja.

3.3.1. stvaranje ozonskih rupa, povećanje postotka i intenziteta zračenja