Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INDIE by Mind Map: INDIE

1. Manu a rodina, Sanjit

2. Nevýhody

2.1. Pro některé obyvatele moc vysoké náklady

2.2. Také vysoká kriminalita (ale méně než ve slumech)

3. Práce

3.1. Náročné hledání

3.2. Mnoho lidí v zemědelství (pěstování rýže)

3.2.1. Nevydělává tolik peněz

3.2.2. Lidé si půjčují (aby měli například na nový druh rýže)

3.2.3. Ohrožení suchem

3.2.4. Bez strojů a techniky

3.3. Nízké nebo nulové příjmy

4. Problémy

4.1. Přelidnění

4.2. Vysoký přirozený přírůstek

4.3. Rozšíření nemocí

4.3.1. Náročné stáří - bez jakékoliv pomoci

4.3.2. Nedostupnost lékařů i léků

4.4. Žádná infrastruktura

4.5. Nedostatek potravin a (pitné) vody

4.6. Vysoká kriminalita

4.7. Bez zdravotního pojištění (ale to i ve městech)

5. Život

5.1. Pod hranicí chudoby

5.2. Rozšíření nemocí

5.3. Bez zdrojů pitné vody

5.4. V obydlích z hlíny a kamení/ odpadků

5.5. Stísněné, málo místa

6. Vzdělání

6.1. Velmi nízká úroveň

6.2. Nedostatek učitelů

6.3. Chybí nebo jen minimální

7. Výhody

7.1. Lepší zdravotnictví

7.2. Lepší vzdělání

7.3. Vyšší životní úroveň

7.4. Lepší hygiena

7.5. Liberálnější (než vesnice a slumy, kde se dodnes zachovávají tradice)

8. Život

8.1. Vysoké nájmy

8.2. Vysoké náklady obecně

8.3. Ale mnohonásobně lepší podmínky pro život (ne vždy a všude samozřejmě)

9. Práce

9.1. Lepší podmínky

9.2. Lepší plat

9.3. Často daleko od rodiny a přátel

10. MĚSTA

11. Manuova babička, bratranec, kamarád, Amar

12. SLUMY (i většina vesnic)

13. Řešení

13.1. Snaha mimovládních organizací

13.1.1. Ne vždy mohou něco dělat, kontrolovat a mít přehled o životě ve slumech je velice náročné a většinou nepřesné

13.1.2. ČASTO JSOU ŠPATNÉ PODMÍNKY I VE MĚSTECH/ VESNICÍCH (když jde o Indii)

13.2. Mladí lidé se stěhují do města za prací

13.2.1. Opouští rodinu

13.2.2. Posílají příjmy a živí je

13.3. Využití levné pracovní síly

13.4. Pomoc zemědelcům

13.4.1. Zavlažování

13.4.2. Půjčky