«Системи управління освітою в Україні»

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
«Системи управління освітою в Україні» by Mind Map: «Системи управління освітою в Україні»

1. Міністерство освіти і науки

1.1. Центральний орган виконавчої влади України. Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов'язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

2. Міністерства і відомства України, яким підпорядковані навчально-виховні заклади

3. Вища атестаційна комісія (ВАК) України

3.1. Колишній центральний орган виконавчої влади України, підвідомчий Кабінету Міністрів України. ВАК займався атестацією наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. ВАК України було утворено Указом Президента України від 25.02.1992 року № 100. Перший голова ВАК України — І. П. Дзюб (1992—1996 рр.). ВАК України взяв за основу радянську модель спеціалізованих вчених рад, систему кодування і назв наукових спеціальностей, за якими захищаються дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук і доктора наук. 9 грудня 2010 Вищу атестаційну комісію України ліквідовано[1], поклавши її функції на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (на Атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України). У 2013 році Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України реорганізувалося на Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України.

4. Відділи (управління) освіти місцевих державних адміністрацій