Get Started. It's Free
or sign up with your email address
E - UČENJE by Mind Map: E - UČENJE

1. organizacija uspjeha

1.1. sadržaj se treba mijenjati

1.2. razvijanje pomoćnih materijala

1.3. upotreba postojećih materijala

2. karakteristike učenja na daljinu

2.1. upis na tečaj

2.1.1. dobivanje početnih informacija

2.1.2. podrška prije prijave

2.1.3. upoznavanje s tečajem

2.1.4. materijali za samostalno učenje

2.2. pregled tečaja

2.2.1. opći ciljevi predmeta i struktura

2.2.2. vodič za učenje

2.2.3. upotreba postojećih materijala

3. forme ocjenjivanja

3.1. norma reference za procjenu

3.1.1. rangiranje studenata u odnosu na jedan drugoga

4. cilj učenja na daljinu

4.1. obrazovanje za studente gdje god se nalaze

4.2. podrška studentima

4.3. uočavanje ekonomičnosti

4.4. osigurati maksimalnu kvalitetu učenja i učiniti ga jednostavnijim od tradicionalnog

4.5. povećan pristup učenja uklanjanjem nepotrebnih prepreka

5. razvoj materijala i sustava

5.1. principi na kojima se gradi razvoj

5.1.1. proces sam po sebi treba ići prema osiguravanju kvalitete finalnih proizvoda

5.1.2. proces koji je usvojen treba dati logično značenje u prijevodu vaše vizije u onome što student treba u stvarnosti

5.1.3. u procesu naglasak bi trebao biti na poticanju kvalitetnog razmišljanja i značajne izmjene pogleda

5.2. prenosi svoju viziju onoga što studenti trebaju u stvarnosti

5.3. osiguravanje kvalitete konačnog proizvoda

5.4. strategija kontrole kvalitete

5.5. poticanje kreativnog mišljenja te razumne razmjene stajališta

6. dizajn samostalnih materijala za učenje

6.1. studij sjednice

6.1.1. struktura i organizacija

6.1.2. ije

6.1.3. signalni uređaji (npr. ikone)

6.1.4. aktivnost i projekti

6.1.4.1. lakše snalaženje kroz raspon web-a

6.1.4.2. iznošenje mišljenja učenika

6.1.4.3. sloboda određivanja svog projekta

6.1.5. logički okvir

6.1.6. zaključak studija sjednice

6.1.6.1. sažetak

6.1.6.2. spisak

6.2. cilj - razmjena ideja

6.3. korištenje materijala

6.3.1. kombinacije jednostavnih medija

6.3.1.1. korištenje medija za omogućavanje analize i diskusije

6.3.2. korištenje kompjuterske konferencije

6.3.3. tradicionalni mediji

6.3.4. zvučna konferencija

6.3.4.1. razmjenjivanje informacija između predavača i manje grupe studenata

6.3.5. prirodno okruženje

6.3.6. video konferencija