ANALIZA ZNANSTVENOG ČLANKA “UTJECAJ E-UČENJA NA SAMOODGOVORNOST UČENIKA PRI IZVRŠAVANJU DOMAĆIH Z...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ANALIZA ZNANSTVENOG ČLANKA “UTJECAJ E-UČENJA NA SAMOODGOVORNOST UČENIKA PRI IZVRŠAVANJU DOMAĆIH ZADAĆA” (https://hrcak.srce.hr/230624) by Mind Map: ANALIZA ZNANSTVENOG ČLANKA “UTJECAJ E-UČENJA NA SAMOODGOVORNOST UČENIKA PRI IZVRŠAVANJU DOMAĆIH ZADAĆA” (https://hrcak.srce.hr/230624)

1. HIPOTEZA

1.1. Kakav i koliki utjecaj ima e-učenje na studente, u ovom slučaju učenike osnovne škole, sa svojim aktivnosti na rješavanje zadaća i zadanih zadataka. (S obzirom da je e-učenje u potpunosti drugačije od tradicionalnog obrazovanja odnosno održavanja nastave i učenja. Odvaja profesore/učitelje od studenata/učenika te komunikacija nije u potpunosti ostvarena.)

2. METODA ISTRAŽIVANJA

2.1. Osam osnovnoškolskih razrednih odjela podijeljenih u dvije skupine: eksperimentalnu i kontrolnu

2.2. Eksperimentalna skupina učila je na sustavu e-učenja, dok je kontrolna bila uključena u suvremene oblike aktivnog učenja

2.2.1. U istraživanju su učenicima zadane raznovrsne domaće zadaće koje nisu zahtijevale previše vremena za izvršavanje (neke su mogle biti riješene u manje od 5 minuta, a za rijetke - poput izrade modela ili PPT prezentacije, trebalo je do dva sata.

3. SAŽETAK

3.1. U ovoj mentalnoj mapi prikazano je istraživanje samoodgovornosti učenika osnovne škole pri izvršavanju domaće zadaće iz predmeta prirode i biologije na sustavu e-učenja i tijekom aktivnog učenja u razredu

4. REZULTAT

4.1. Rezultati rješavanja domaćih zadaća učenika 5. i 6 razreda pokazuju kako su svi učenici izvršili sve postavljene domaće zadaće i time potvrdili svoju samoodgovornost. Oni su domaće zadaće izvršili u potpunosti, neovisno pripadaju li eksperimentalnoj ili kontrolnoj skupini, odnosno jesu li bili uključeni u potpuno online nastavu (e-učenje) ili su radili suvremenu aktivnu nastavu.

4.2. Učenici 7.a razreda, kada su bili članovi eksperimentalne skupine i kada su koristili e-učenje, u objema ispitivanim cjelinama u potpunosti izvršili svoje domaće zadaće. Međutim, isti učenici, kao članovi kontrolne skupine, očito nisu bili dovoljno motivirani tijekom nastave iako su bili uključeni u aktivne oblike nastavnog rada te nisu izvršili u potpunosti domaće zadaće.

5. ZAKLJUČAK

5.1. Dobiveni rezultati ukazuju na istovjetnu uspješnost izrade domaćih zadaća, ali i potvrđuju da su učenici koji su primjenjivali e-učenje u potpunosti samoodgovorni. Učenici 7. i 8. razreda su aktivniji i u većem postotku izvršavaju domaće zadaće kada su članovi eksperimentalne skupine.

5.1.1. "Sagledavajući rezultate istraživanja u cjelini, može se reći kako je potvrđena generalna hipoteza jer je rad na sustavu Moodle bio dostatan motivacijski faktor koji učenike potiče na samoodgovornost, pisanje domaćih zadaća jednako kao i aktivno učenje uz primjenu suvremenih nastavnih strategija."