penyataan dalam makroekonomi

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
penyataan dalam makroekonomi by Mind Map: penyataan dalam makroekonomi

1. permintaan

1.1. kesanggupan seseorang pembeli membayar sesuatu barang (dan perkhidmatan) pada

1.1.1. pasaran dan jangka masa tertentu.

1.1.2. tingkat harga

1.1.3. kuantiti

2. Kecekapan pengeluaran dan kecekepan peruntukan

2.1. hanya akan tercapai serentak bagi firma persaingan sempurna jangka panjang dalam kes untung normal.hanya akan tercapai serentak bagi firma persaingan sempurna jangka panjang dalam kes untung normal.

3. Hukum utiliti sut

3.1. makin banyak penggunaan sesuatu barang, tingkat kepuasan pada:-

3.1.1. mulanya meningkat

3.1.2. kemudian peningkatan itu makin perlahan

3.1.3. dan akhirnya turun.

4. Firma persaingan sempurna

4.1. masih boleh meneruskan operasi pengeluaran dalam jangka pendek selagi dapat menampung kos berubah purata, iaitu jumlah kos berubah sama dengan jumlah hasil.

5. Keluk penawaran firma persaingan sempurna dalam jangka pendek

5.1. bahagian keluk kos sut yang berada di sebelah atas keluk kos berubah purata.

6. Lebihan pengguna

6.1. ialah perbezaan antara

6.1.1. harga yang sanggup dibayar dengan harga yang sebenarnya dibayar

6.1.2. utiliti yang dinikmati tanpa perlu bayaran.