ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์

1. องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์

1.1. ประยุกต์ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพื่อประยุกต์กับงานพนักงานที่คุณผู้ใช้ต้องการ เช่นซอฟต์แวร์ประมวลคำซอฟต์แวร์จัดเก็บภาษี ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลังซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์กราฟิกซอฟต์แวร์จัดการฐาน Thailand ข้อมูลเป็นต้น

1.2. ซอฟต์แวร์ระบบเป็น โปรแกรมหรือชุดคำสั่งในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ และการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับความนิยมสูงเช่น DOS, UNIX, WINDOWS, SUN, OS / 2, NET WARE ต้นแบบ

2. ระบบปฏิบัติการ OS : Operating system

2.1. คุณสมบัติการทำงาน

2.1.1. การทำงานแบบ Multi - Tasking > ความสามารถในการทำงานได้หลายงานหรือหลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกันเช่นรายงานการเดินทางไปยังเว็บ ในยุคก่อนการทำงานของระบบจะอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า โสด -tasking

2.1.2. การทำงานแบบมัลติ - ผู้ใช้ > ในห้างหุ้นส่วนจำกัดระบบผู้ซื้อสินค้าหัวเรื่อง: การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกันแบบเครือข่าย ระบบผู้ซื้อสินค้าปฏิบัติการที่ทำหน้าที่ควบคุมจะมีคุณสมบัติอย่างคุณหนึ่งที่เรียกว่าได้ ผู้ใช้หลายคนหรือความสามารถด้านในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การทำงานกับคุณผู้ใช้ได้หลาย ๆ ของคุณคน ขณะ มีหัวเรื่อง: การที่ประมวลผลของงานพนักงานพร้อม ๆ กัน ทำให้กระจายหัวเรื่อง: การใช้ได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

3.1. Antivirus / Malware scanner- สแกนไวรัส

3.2. Power management ตรวจสอบข้อมูลการใช้พลักงาน

3.3. Ddisk / การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล - ตรวจสอบและจัดระบบข้อมูลในระบบ

3.4. ตัวแสดงไฟล์ / ผู้จัดการ / ตัวอย่าง - เป็นโปรแกรมช่วยจัดการไฟล์

3.5. Install / Uninstall ช่วยในการติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม

3.6. โปรแกรมรักษาหน้าจอช่วยรักษาหน้าจอไม่ให้แสดงภาพ

3.7. ไฟร์วอลล์รักษาความปลอดภัยของเครื่อง

3.8. ความปลอดภัยของไฟล์ / การบีบอัดซ่อนหรือเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

4. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ประยุกต์

4.1. แบ่งตามกลุ่มการใช้งานสามารถแบ่งออกเป็น หลาย ๆ กลุ่มซอฟต์แวร์สำหรับสำนักงาน, สำนักงานด้านกราฟฟิค, สำหรับอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร, สำหรับประมวลผลในเชิงธุรกิจ

4.2. แบ่งตามลักษณะการผลิต แบ่งได้ 2 ประเภทคือ - ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เอง - ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

5. ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5.1. ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์) คือชุดคำสั่งที่นักเขียนโปรแกรม หรือโปรแกรมเมอร์ (โปรแกรมเมอร์) เขียนโปรแกรม (รหัสแหล่งที่มา) ที่ถูกคุณต้องตามหลักไวยากรณ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่นักเขียนโปรแกรมต้องการได้

6. ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์

6.1. 1. Asseblers เป็น ตัวแปลภาษาที่ทำหน้าที่แปลความหมายของรูปแบบการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอส เซมบลีลีภาษาแอสเซมบลี ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแปลความหมายของฐานข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ ภาษาระดับต่ำสุดยังจัดอยู่ในกลุ่มของภาษาระดับต่ำสุดภาษาระดับต่ำ

6.2. 2. ล่าม ทำหน้าที่แปลความหมายของคำสั่งการเขียนขึ้นด้วยโปรแกรมภาษาระดับสูงภาษาระดับสูง โดยวิธีการแปลความหมายในรูปแบบของอินเตอร์พรีเทอร์คือการอ่านคำแปลและการแปลความหมายทีละบรรทัดคำ สั่ง เมื่อพบข้อผิดพลาดจะแจ้งให้ทราบข้อผิดพลาดให้ผู้เขียนทราบและแก้ไขได้ทันที

6.3. 3. Compilers ทำหน้าที่แปลความหมายของชุดคำสั่งเขียนขึ้นด้วยโปรแกรมภาษาระดับสูง(ภาษาระดับสูง) เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆชุดคำสั่งทั้งหมดและการแปลความหมายของชุดคำสั่งทั้งหมดในครั้งเดียว เมื่อแปลความหมายของชุดคำสั่งทั้งหมดแล้วจะได้รับเป็นรหัสวัตถุหรือชุดคำสั่งที่เก็บไว้ได้ ต้องการใช้งานในครั้งต่อไปโดยไม่ต้องเสียเวลาในการแปลชุดคำสั่งนั้นอีก