Національно-визвольна війна 1648-1657 рр.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Національно-визвольна війна 1648-1657 рр. by Mind Map: Національно-визвольна війна 1648-1657 рр.

1. Причини початку війни

1.1. економічне феодальне гноблення селян, збільшення поборів та повинностей

1.2. наступ польської влади на права та вольності козацтва

1.3. утиски православної церкви

2. Передумови

2.1. засилля в Україні польських магнатів і шляхти

2.2. формування ранньої української нації

2.3. перетворення козацтва на провідну політичну силу українського суспільства

3. Богдан Хмельницький