Філософські студії

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Філософські студії by Mind Map: Філософські студії

1. Змістовий модуль І. Класичні філософські проблеми: Еволюція постання та розвитку

1.1. Теоретичний матеріал

1.1.1. Тема 1. Філософське знання в системі наукового світогляду, культури і соціальності

1.1.2. Тема 2. Духовна мудрість у філософських вченнях Стародавнього Сходу

1.1.3. Тема 3. Філософські проблеми античності

1.1.4. Тема 4. Християнська аксіологія: еволюція релігійно-філософських вчень

1.2. Семінарські заняття

1.2.1. Філософське знання в системі наукового світогляду, культури і соціальності

1.2.2. Духовна мудрість у філософських вченнях Стародавнього Сходу

1.2.3. Філософські проблеми античності

1.2.4. Християнська аксіологія: еволюція релігійно-філософських вчень

1.3. Самостійна робота до I модуля

1.4. Модульна контрольна робота №1

2. Змістовий модуль II. Українські філософські традиції

2.1. Теоретичний матеріал

2.1.1. Тема 5. Класичні метафізичні проблеми в новочасній онтології

2.1.2. Тема 6. Філософський аналіз пізнання у Модерну добу

2.1.3. Тема 7.Українська філософська традиція: джерельні витоки та ідейна спадщина

2.1.4. Тема 8. Основи національної історіософії

2.2. Семінарські заняття

2.2.1. Класичні метафізичні проблеми в новочасній онтології

2.2.2. Філософський аналіз пізнання у Модерну добу

2.2.3. Українська філософська традиція: джерельні витоки та ідейна спадщина

2.2.4. Основи національної історіософії

2.3. Самостійна робота до II модуля

2.4. Модульна контрольна робота №2

3. Змістовий модуль III. Філософське розуміння світу: теоретичні та прикладні виміри новітніх вчень

3.1. Теоретичний матеріал

3.1.1. Тема 9. Некласична модель пізнання: структура, принципи, інтерпретації

3.1.2. Тема 10. Філософське розуміння культури і цивілізації

3.1.3. Тема 11. Специфіка гуманітарного пізнання: методологічні традиції та сучасні стратегії

3.2. Семінарські заняття

3.2.1. Некласична модель пізнання: структура, принципи, інтерпретації

3.2.2. Філософське розуміння культури і цивілізації

3.2.3. Специфіка гуманітарного пізнання: методологічні традиції та сучасні стратегії

3.3. Самостійна робота до III модуля

3.4. Модульна контрольна робота №3

4. Екзамен