EğitimTrend

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EğitimTrend by Mind Map: EğitimTrend

1. Eğitim Teknolojileri

1.1. Web Tabanlı Uygulamalar

1.2. Mobil Uygulamalar

1.3. Eğitim Materyalleri

2. Öğretim Yöntemleri

2.1. Sınıf Yönetimi

2.2. Sosyal Dersler

3. Yeni Fikirler

3.1. Yeni Öğretim Teknikleri!

3.2. Beyin Fırtınaları

3.3. Ders İşleyiş Örnekleri

4. Eğitim Dünyası

4.1. Dünyanın Neresindeyiz?

4.2. Yeni Fikirler Neler?

4.3. Eğitim Dünyasında Neler Oluyor?

5. Eğitim Haberleri