PLANIRANJE I RAZVOJ UČENJA NA DALJINU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PLANIRANJE I RAZVOJ UČENJA NA DALJINU by Mind Map: PLANIRANJE I RAZVOJ UČENJA NA DALJINU

1. korištenje kompjutorske konferencije

2. 1. PRINCIPI NA KOJIMA SE GRADI RAZVOJ

2.1. osigurati kvalitetu konačnih proizvoda

2.2. poticanje kreativnog razmišljanja i značajne izmjene pogleda

3. prevesti vašu viziju onoga što student treba u stvarnosti

4. 4. PRIKUPLJANJE PODATAKA ZA OSIGURANJE KVALITETE I KONTROLA KVALITETE

4.1. prva faza razvojnog procesa

4.2. dodatna faza razvojnog procesa

4.3. prezentacija tečaja

5. strategije procjene za usvajanje

6. dobivanje početnih informacija

7. 6. KVALITETA MATERIJALA I SISTEMA

7.1. osigurati da materijali za samoučenje i sistemi podrške studenata budu najviše moguće kvalitete

8. 1. UPORABA MEDIJA

8.1. korištenje medija za omogućavanje analize i diskusije

9. CILJ UČENJA NA DALJINU

9.1. 1. OTVARANJE PRISTUPA OBRAZOVANJU

9.1.1. otvaranje obrazovanja studentima bez obzira na lokaciju

9.1.2. povećan pristup učenju uklanjanjem nepotrebnih prepreka

9.2. 5. ISPLATIVOST

9.2.1. prilagoditi broj studenata

9.2.1.1. poticati duboko radije nego površinsko učenje

9.2.2. decentralizirati sisteme podrške studenata

9.3. poticati cijeloživotno obrazovanje

9.4. osigurati da materijali za samoučenje budu logički strukturirani

9.5. 2. ODGOVARANJE NA POTREBE STUDENATA

9.5.1. dopustiti studentima što je više slobode kako bi se utvrdili njihovi vlastiti ciljevi

9.5.2. pomoći studentima da prepoznaju svoj potencijal

9.6. 3. IZRADA MATERIJALA ZA SAMOUČENJE

9.7. osigurati odgovarajuću podršku studentima kao takvu i kada je trebaju

9.7.1. osigurati da pružena podrška uzima u obzir uvjete na tom području

9.7.2. koristiti multimedijalni pristup kako bi se olakšalo učenje

9.8. 4. PODRŠKA STUDENTIMA

10. KARAKTERISTIKE UČENJA NA DALJINU

10.1. 1. UPIS TEČAJA

10.1.1. podrška prije prijave

10.1.2. materijali za samostalno učenje

10.1.3. upoznavanje s tečajem

10.2. 2. STUDENTSKO VODSTVO

10.2.1. vodič za učenje

10.3. 3. KORIŠTENJE MEDIJA U UČENJU NA DALJINU

11. POTPORE INSTITUCIJA

11.1. 2. SAVJETOVANJE

11.1.1. upisivanje tečaja

11.1.2. odabir predmeta i programa studija

11.1.3. problemi studija

11.2. 3. CENTAR ZA PODRŠKU

11.3. 4. GRUPA UČITELJEVE PODRŠKE

11.3.1. vježbe

11.3.2. audio-konferencije

11.4. 5. DOBIVANJE AKADEMSKE POTPORE

12. RAZVOJ MATERIJALA I SUSTAVA

12.1. grupne rasprave

12.1.1. 2. PRVA FAZA RAZVOJNOG PROCESA

12.1.1.1. razvoj ishoda tečaja

12.1.1.2. okvir za tečaj

12.1.1.2.1. identificiranje karakteristika ciljne skupine i njenih spoznaja

12.1.1.2.2. pojašnjavanje ciljeva predloženog tečaja

12.1.1.2.3. odlučivanje o strukturi tečaja

12.1.1.3. materijali i sustavi za razvijanje

12.2. razvijanje ishoda cjelina

12.3. 3. PREOSTALE FAZE U RAZVOJNOM PROCESU

12.3.1. razvijanje samostalnog učenja u potpunosti

12.3.2. razvoj srži i sadržaja za priručnike učenja nastavne jedinice