Get Started. It's Free
or sign up with your email address
E - UČENJE by Mind Map: E - UČENJE

1. CILJEVI UČENJA NA DALJINU

1.1. 1. OTVARANJE PRISTUPA UČENJU

1.1.1. -mogućnost učenja na daljinu za studente gdje god se oni nalaze

1.1.2. -povećati pristup učenju uklanjanjem nepotrebnih prepreka

1.2. 2. ODGOVOR NA POTREBE STUDENATA

1.2.1. -dopustiti studentima što je moguće više slobode kako bi mogli odrediti svoje ciljeve

1.2.2. -pružiti pomoć studentima kako bi prepoznali svoje mogućnosti

1.2.3. -poticati cjeloživotno obrazovanje

1.3. 3. DIZAJN MATERIJALA ZA SAMOSTALNO UČENJE

1.3.1. -osigurati da nastavni materijali koji će se koristiti u samostalnom učenju budu logično strukturirani

1.3.2. -korištenje multimedijalnih sadržaja pri učenju

1.3.3. -poticanje dubljeg, a ne površinskog učenja

1.4. 4. POTPORA STUDENTIMA

1.4.1. -osigurati odgovarajuću podršku studentima

1.5. 5. ISPLATIVOST

1.5.1. -odrediti broj studenata

1.5.2. -decentralizirati sustave podrške studentima

1.6. 6. KVALITETA MATERIJALA I SISTEMA

1.6.1. -osigurati da materijali za samostalno učenje budu vrlo kvalitetni

2. KARAKTERISTIKE UČENJA NA DALJINU

2.1. 1. ŠIROKE KARAKTERISTIKE UČENJA NA DALJINU

2.1.1. -upis na tečaj

2.1.1.1. -dobivanje početih informacija

2.1.1.2. -podrška prije prijave

2.1.1.3. -materijali za samostalno učenje

2.1.1.4. -upoznavanje s tečajem

2.1.2. -pregled tečaja

2.1.2.1. -uvod u tečaj

2.1.2.2. -studentsko vodstvo

2.1.2.3. -mediji

2.1.2.4. -podrška studentima

2.2. 2. DIZAJN MATERIJALA ZA UČENJE

2.2.1. -okvir za studiju sjednice

2.2.1.1. -uvod u studiju sjednice

2.2.1.2. -izvješće o ciljevima

2.2.1.3. -ostali aspekti

2.2.2. -sadržaj studija sjednice

2.2.2.1. -organizacija i struktura

2.2.2.2. -projekt mini konferencije

2.2.2.3. -signalni uređaji

2.2.2.4. -aktivnost i projekti

2.2.2.5. -ostali aspekti

2.2.2.6. -zaključak

2.3. 3. KORIŠTENJE MEDIJA U UČENJU NA DALJINU

2.3.1. -scenariji koji prikazuju upotrebu medija

2.3.1.1. 1.scenarij

2.3.1.1.1. -iskorištavanje snage jednog medija

2.3.1.2. 2.scenarij

2.3.1.2.1. -iskorištavanje kombinacije jednostavnih medija

2.3.1.3. 3.scenarij

2.3.1.3.1. -korištenje medija za omogućavanje analize i diskusije

2.3.1.4. 4.scenarij

2.3.1.4.1. -korištenje računalne konferencije

2.3.2. -tradicionalni mediji

2.3.2.1. -tiskani materijal

2.3.2.2. -masovni mediji

2.3.2.2.1. -radio

2.3.2.2.2. -televizija

2.3.2.3. -kazete

2.3.2.3.1. -zvuk kazete

2.3.2.3.2. -video kazete

2.3.2.4. -veze na osnovi telefona

2.3.2.4.1. -telefon

2.3.2.4.2. -faks

2.3.2.4.3. -zvučna konferencija

2.3.2.4.4. -video konferencija

2.3.2.5. -praktični resursi

2.3.2.5.1. -prirodna okolina

2.3.2.5.2. -kućni eksperimenti

2.3.3. -printani materijal

2.3.3.1. -studijski vodiči

2.3.3.2. -materijali za samostalno učenje

2.3.3.3. -resursni materijali

2.3.3.3.1. -knjige

2.3.3.3.2. -članci

2.3.3.3.3. -dnevnici

2.3.3.4. -pomoćni materijali

2.3.3.4.1. -tečajne brošure

2.3.3.4.2. -zadaci

2.3.4. -masovni mediji

2.3.4.1. -radio

2.3.4.2. -televizija

2.4. 4. STUDENTSKA PODRŠKA SUSTAVU

2.4.1. -scenariji koji ilustriraju različite vrste studentske potpore

2.4.1.1. Scenarij 1

2.4.1.1.1. -traženje savjeta u vezi nastave i karijere

2.4.1.2. Scenarij 2

2.4.1.2.1. -dobivanje akademske potpore

2.4.2. -sustavi studentske potpore

2.4.2.1. -grupa- učiteljeve podrške

2.4.2.2. -vježbe

2.4.2.3. -audio konferencije

2.4.2.4. -grupe podrške među studentima

2.4.2.5. -savjetovanje

2.4.2.6. -centar za podršku

2.4.2.7. -studentske novine

2.4.2.8. -stabmene škole

2.4.2.9. -računalna podrška

2.4.2.10. -tečaj temeljen na web stranici

2.4.2.11. -računalne konferencije

2.4.3. -odabir sustava za podršku studentima

2.4.3.1. -primjerenost pružane podrške

2.4.3.2. -lakoća pristupa pružanoj podršci

2.4.3.3. -kontinuirana podrška

2.4.3.4. -vještine potrebne da se efikasno iskoristi pružena podrška

2.4.3.5. -troškovi pružanja podrške

3. RAZVOJ MATERIJALA I SUSTAVA

3.1. 1. NAČELA NA KOJIMA SE GRADI RAZVOJ

3.1.1. -prevesti vašu viziju onoga što student treba u stvarnosti

3.1.2. -osigurati kvalitetu finalnih proizvoda

3.1.3. -poticanje kreativnog razmišljanja i značajne izmjene pogleda

3.2. 2. PRVA FAZA U RAZVOJNOM PROCESU

3.2.1. -okviri kolegija

3.2.2. -materijali i sustavi za razvijanje

3.2.3. -strategije procjene za usvajanje

3.2.3.1. -mjerila pri ocjenjivanju

3.2.3.1.1. -prosjek ocjena

3.2.3.1.2. -učestala procjena završnih ispita

3.2.3.1.3. -formativne i sumativne procjene

3.2.4. -kratak opis razvojnog procesa koji treba slijediti u perspektivi

3.3. 3. PREOSTALE FAZE U RAZVOJNOM PROCESU

3.3.1. PRVA FAZA

3.3.1.1. -razvoj ishoda tečaja

3.3.2. DRUGA FAZA

3.3.2.1. -razvoj cjeline ishoda

3.3.3. TREĆA FAZA

3.3.3.1. -razvoj osnovnog sadržaja za upute učenja

3.3.4. ČETVRTA FAZA

3.3.4.1. -razvoj materijala za samopodučavanje u cjelini

3.3.5. PETA FAZA

3.3.5.1. -uređivanje projekta

3.4. 4. PRIKUPLJANJE PODATAKA ZA OSIGURANJE KVALITETE I KONTROLA KVALITETE

3.4.1. -prva faza razvojnog procesa

3.4.2. -dodatna faza razvojnog procesa

3.4.3. -prezentacije tečaja

3.4.3.1. -upotreba anketa

3.4.3.2. -analize procjenjenih podataka

4. POTPORE INSTITUCIJA

4.1. 1. RAZINA POTREBNE POTPORE INSTITUCIJA

4.1.1. -kvalitetna institucionalna podrška