RŪGŠTYS IR BAZĖS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RŪGŠTYS IR BAZĖS by Mind Map: RŪGŠTYS IR BAZĖS

1. Rūgštys

1.1. Cheminių junginių grupavimas pagal sudėtį

1.1.1. Oksidai (pvz., geležies (III) oksidas Fe2O3, anglies (IV) oksidas CO2)

1.1.2. Rūgštys (pvz., vandenilio chlorido, arba druskos, rūgštis HCl)

1.1.3. Hidroksidai (pvz., natrio hidroksidas NaOH)

1.1.4. Druskos (pvz., natrio chloridas NaCl)

1.2. Rūgštys turi rūgštų skonį.

1.3. Žmogaus organizme yra askorbo rūgšties (vitamino C), aminorūgščių, skrandyje - druskos rūgšties.

1.4. Buityje naudojama daug įvairių rūgštinių valiklių, tirpinančių susidariusias kalcio druskų nuosėdas ir rūdis.

1.5. Pagrindinės chemijos labaratorijoje naudojamos rūgštys:

1.5.1. Vandenilio chlorido rūgštis (druskos rūgštis) HCl

1.5.2. Sieros rūgštis H2SO4

1.5.3. Azoto rūgštis HNO3

1.5.4. Fosforo rūgštis H3PO4

1.6. Rūgštims nustatyti naudojami indikatoriai. Vienas iš jų yra lakmusas.

1.7. Chemikai rūgštimis vadina medžiagas, kurių tirpaluose yra hidratuotų vandenio H+ (aq) jonų.

2. Bazės

2.1. Chemikai bazėmis vadina medžiagas, kurių tirpaluose yra OH- hidroksido jonų. Tirpios vandenyje bazės vadinamos šarmais.

2.2. Bazės, taip pat kaip ir rūgštys, nustatomos lakmusu.

2.3. Buitinės bazės:

2.3.1. įvairūs skalbikliai, milteliai, pastos, skysčiai.

2.4. Chemijos labaratorijoje randamos bazės:

2.4.1. Natrio hidroksidas NaOH

2.4.2. Kalio hidroksidas KOH

2.4.3. Kalcio hidroksidas Ca(OH)2

2.4.4. Amoniako tirpalas NH3(aq)

2.4.5. Natrio korbonatas (soda) Na2CO3

2.5. Vienos svarbiausių bazių yra metalų hidroksidai, kurių sudėtyje yra hidroksido OH- jonų. Dauguma hidroksidų yra kietos kristalinės medžiagos.