Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Дискретна математика by Mind Map: Дискретна
математика
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Дискретна математика

Зв'язок з шкільними курсами

Інформатика

Математика

Біологія

Фізика

Складові

Теорія множин

Комбінаторика

Теорія автоматів

Теорія графів

Теорія матричних ігор

Цілочисельне програмування

Банк цікавого навчального матеріалу

Олімпіади

Науковий гурток

Факультатив

З'язок дискретного і неперервного

Приклади в природі

Зміст курсу

Навчальна робоча програма

Дидактична картка

Навчальн матеріали

Дистанційний курс, Навчання, Консультування, Форум, Контроль

Фундаменталізація математичного навчання

Методи

Закони

Алгоритми

Застосування в галузях науки, техніки