Дискретна математика

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дискретна математика by Mind Map: Дискретна математика

1. Зв'язок з шкільними курсами

1.1. Інформатика

1.2. Математика

1.3. Біологія

1.4. Фізика

2. Складові

2.1. Теорія множин

2.2. Комбінаторика

2.3. Теорія автоматів

2.4. Теорія графів

2.5. Теорія матричних ігор

2.6. Цілочисельне програмування

3. Банк цікавого навчального матеріалу

3.1. Олімпіади

3.2. Науковий гурток

3.3. Факультатив

4. З'язок дискретного і неперервного

4.1. Приклади в природі

5. Зміст курсу

5.1. Навчальна робоча програма

5.1.1. Дидактична картка

5.2. Навчальн матеріали

5.2.1. Дистанційний курс

5.2.1.1. Навчання

5.2.1.2. Консультування

5.2.1.3. Форум

5.2.1.4. Контроль

6. Фундаменталізація математичного навчання

6.1. Методи

6.2. Закони

6.3. Алгоритми

6.4. Застосування в галузях науки, техніки