SHEMA ZA OCJENJIVANJE STUDENATA INFORMATIKA2

.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SHEMA ZA OCJENJIVANJE STUDENATA INFORMATIKA2 by Mind Map: SHEMA ZA OCJENJIVANJE STUDENATA INFORMATIKA2

1. VREDNOVANJE PRISUTNOSTI

1.1. 5 BODOVA

1.1.1. 1) 0 izostanaka- 5 bodova

1.1.2. 2) 1 izostanak - 4 boda

1.1.3. 3) 2 izostanka - 3 boda

1.1.4. 4) 3 izostanka - 2 boda

1.1.5. 5) 4 izostanka - 1 boda

1.1.6. 6) 4 + izostanka - 0 bodova

2. OCJENJIVANJE ZADAĆA

2.1. svaka zadaća sadrži max. 5 bodova

2.2. zadatci se vrednuju prema kriterijima ocjenjivanja zadaća

3. KRITERIJI OCJENJIVANJA ZADAĆA

3.1. IZVRSAN ( 5 BODOVA )

3.1.1. zadatak je u potpunosti napravljen i zadovoljava sve zahtjeve u naputcima

3.1.2. vidljiva je kreativnost i angažman u radu

3.2. VRLO DOBAR ( 4 BODA )

3.2.1. zadatak nije u popunosti napravljem ili ima par tehničkih grešaka

3.3. DOBAR ( 3 BODA )

3.3.1. zadatak je polovično napravljen

3.4. DOVOLJAN ( 2 BODA )

3.4.1. zadatak je postavljen i nedovršen

3.4.2. zadatak nije izvršen

3.5. NEDOVOLJAN ( 1 BOD )

4. ZADAĆE

4.1. izrada Nicepage predloška

4.2. backup Nicepagea

4.3. postavljanje pluginova

4.4. izrada mape i sažetka na temu˝Online učitelj˝

4.5. izrada mape pet faktorskog modela

4.6. obrada instrukcijskog dizajna

4.7. izrada sheme ocjenjivanja

4.8. obrada znanstvenog članka o e-učenju

4.9. šablona za analizu znanstvenog članka

4.10. ažuriranje Nicepage stranice

5. ZAVRŠNA OCJENA

5.1. ocjena

5.1.1. 0- 54 bodova

5.2. ocjena

5.2.1. 55 - 64 bodova

5.3. ocjena

5.3.1. 65 - 74 bodova

5.4. ocjena

5.4.1. 75- 84 bodova

5.5. ocjena

5.5.1. 85 - 100 bodova

6. KVALITETA I KREATIVNOST RADA

6.1. KRITERIJI OCJENJIVANJA

6.1.1. 1 BOD

6.1.1.1. zadatak je izvršen sa minimalnom kreativnošću i kvalitetom

6.1.2. 2 BODA

6.1.2.1. zadatak je kvalitetno izvršen ali nedostaje kreativnosti i angažmana

6.1.3. 3 BODA

6.1.3.1. zadatak je u potpunosti izrađen sa svim kvalifikacijama

6.2. BODOVANJE

6.2.1. svaki od 10 zadataka ocjenjuje se sa minimalno 1 ili maksimalno 3 boda na temelju kriterija ocjenjivanja kvalitete i kreativnosti

7. IZRADA VIDEA KAO POMOĆ PRI IZVRŠAVANJU ZADATAKA

7.1. BODOVANJE

7.1.1. 1 video

7.1.1.1. 1 bod

7.1.2. 2 videa

7.1.2.1. 2 boda

7.1.3. 3+ videa

7.1.3.1. 5 bodova

8. ZBRAJANJE BODOVA

8.1. PRISUTNOST

8.1.1. 5 BODOVA

8.2. ZADAĆE

8.2.1. 50 BODOVA

8.3. KVALITETA I KREATIVNOST

8.3.1. 30 BODOVA

8.4. VIDEO URATCI

8.4.1. 5 BODOVA

8.5. PREDAJA ZADAĆE DO ROKA

8.5.1. 10 BODOVA

9. PREDAJA ZADAĆE DO ROKA

9.1. KRITERIJI OCJENJIVANJA

9.1.1. Zadaća mora biti predana do isteka roka

9.2. BODOVANJE

9.2.1. svaka zadaća predana u roku = 1 bod