Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tenses by Mind Map: Tenses

1. Present Simple

1.1. használat: rutinszerű cselekvések, szokások, állítások, amik mindig igazak/sosem igazak

1.2. képzés: 1. állítás: az ige szótári alakja, E/3: -s suffixummal 2. Tagadás: do not+ infinitivus, E/3: does not+inf

1.3. szavak, szerkezetek, amik ezt az igeidőt vonzzák: every day/month/hour..., every Mondays/Tuesdays..., often, usually, rarely, sometimes, seldom, occasionally

2. Present Continuous

2.1. használat: pillanatszerű, folyamatos (progresszív) cselekvések, egyszeriek, nem szokások, nem rutin vagy általánosságok

2.2. képzés: 1. Állítás: be megfelelő jelen idejű alakja (am, is, are)+ -ing suffixum az igén 2. Tagadás: be megfelelő jelen idejű alakja+ not+ -ing suffixum az igén

2.3. szavak, szószerkezetek, amik ezt az igeidőt vonzzák: at the moment, (right) now, this day/year/month/Monday... nowadays, currently, lately

3. Past Simple

3.1. Használata: (1) ha olyan cselekvésről vagy történésről van szó, ami a múltban történt és már befejeződött, (2) valami a múltban egy bizonyos ideig tartott, (3) valami a múltban rendszeresen előfordult.

3.2. Képzése: Állítás: szabályos igék -ed végződést kapnak, rendhagyó igéknél a második alakjukat használjuk Tagadás: do segédige ragozódik, a főige megmarad szótári alakjában Kérdés: itt is a do segédige ragozódik, a főige ismételten változatlan marad

4. Past Continuous

4.1. Használata: olyan cselekvést írunk le, ami a múlt egy időpontjában folyamatban volt.

4.2. Képzése: Állítás: létige múlt időbe kerül, a a főige -ing végződést kap Tagadás: a létigét múlt idejű alakját tagadjuk, a főige -ing végződést kap Kérdés: létige múlt időben, főige -ing végződést kap

5. Present Perfect

5.1. használata: olyan cselekvések, amiknek a múlthoz és jelenhez egyaránt közük van: múltban kezdődött, tart a jelenben, nincs kijelölt ideje a múltban/"megismételhető", nem lezárt cselekvések

5.2. képzés: 1. Állítás: have (E/3: has) + ige particípium formája 2. Tagadás: have (E/3: has)+ not+ ige part. alakja

5.3. szavak, szerkezetek, amik ezt az igeidőt vonzzák: yet, still, just, already, for, since, ever, never, always, so far