Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZAMİR (ADIL) by Mind Map: ZAMİR (ADIL)

1. İlgi

1.1. -ki

1.1.1. ismin yerini tutmalıdır.

1.1.1.1. Seninki uyuyordu.

1.1.1.1.1. Kim seninki ?? ahmet mehmet

2. İyelik

2.1. İYELİK EKİ EŞİTTİR İYELİK ZAMİRİ.

2.1.1. Eklendiği ismin bir kişiye bir nesneye ait olduğunu gösteren ektir

2.1.1.1. Örnek: Kalem-im

3. Soru

3.1. Soruya cevap ver, cevap verdiğinde verilen cevap isim ya da zamirse bilki o soru zamiridir.

3.1.1. ne,neyi,neye,kimde,kimden,kaçı vs.

4. Belgisiz

4.1. Belirsiz kelimesiyle eş anlamlıdır.

4.1.1. Bilhassa sayısal bir belirsizlik vardır.

4.1.1.1. Tümü,Tamamı,Herkes,Hepsi,Biri,Kimisi,Birkaçı,Birçoğu,Bazısı

4.1.1.1.1. BİRÇOK,BİRKAÇ,BAZI . SIFATTIR.... EK ALMALARI GEREKİR ZAMİR OLMALARI İÇİN

5. İşaret

5.1. O

5.1.1. Bu

5.1.1.1. Şu

5.1.1.1.1. Orası,Burası,Şurası,Oraya,Buraya,Şuraya,Oradan,Buradan,Şuradan

5.2. O,Bu,Şu kelimeleri EK aldığı andan itibaren ZAMİRDİR.

5.3. İsmin önüne gelirse bu sıfat oluyor ona göre dikkat et

6. Kişi (Şahıs)

6.1. Onlar

6.2. Siz

6.3. Biz

6.4. O

6.5. Sen

6.5.1. Sana

6.6. Ben

6.6.1. Bana

6.6.2. "Ben" zamiri insanlarda biyolojiksel olarak bulunan ben ile karıştırılmamalıdır.

6.7. Ben,Sen,O,Biz,Siz,Onlar ve ek almış halleri

7. Kelime Hâlinde

7.1. KİBS

7.2. Tehlike:

7.2.1. "Çoğu" kelimesi tehlikelidir ve İsmin önüne gelirse kesinlikle sıfattır.

7.2.1.1. Yerini tutsaydı zamir olurdu

7.2.1.1.1. Çoğu bu konuyu bilmez, zamirdir.

7.2.1.2. "Çoğu konu".. sıfattır.

8. Ek Halinde

9. DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRİ

9.1. KENDİ VE ONUN EKLERİ, KENDİM KENDİN VS..

9.1.1. kendi kelimesi anlatım bozukluğu değildir.

10. Bir sözcüğün yerine isim koyabiliyorsan o zamirdir.

10.1. Bazıları,Bunu pek anlamadı

10.1.1. Ahmetler,Mehmetler...