CSTT và TTCK 2000-2011

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CSTT và TTCK 2000-2011 by Mind Map: CSTT và TTCK 2000-2011

1. 2000-2007 CK tăng trưởng

1.1. Mục tiêu tăng trưởng

1.1.1. CSTT Nới lỏng

1.1.1.1. Lãi suất ổn định Mở rộng tín dụng

1.1.1.1.1. Chứng khoán 2000-2005 : chập chững Chứng khoán 2006 : Đột phá Chứng khoán 2007: Bùng nổ

2. 2010-2011 : CK Ảm đạm

2.1. Lạm phát cao 11%, 18% Tăng trưởng thấp 6.7% , 6%

2.1.1. CSTT thắt chặt

2.1.1.1. Lãi suất cơ bản 8% - 9%

2.1.1.2. Thông tư 13

2.1.1.3. DTBB 9%

2.1.1.4. Quản lý vàng, ngoại hối siết chặt

3. 2008 CK giảm mạnh

3.1. Lạm phát cao : 23% Tăng trưởng thấp : 6.2%

3.1.1. CSTT thắt chặt

3.1.1.1. LSCB tăng: 8.25% -> 8.75% -> 12% -> 14% -> 8,5%

3.1.1.2. DTBB tăng 10%-11%

3.1.1.3. OMO: Buộc NHTM mua 20300 tỷ tiền tín phiếu

3.1.1.3.1. New node

4. 2009 CK phục hồi

4.1. Lạm phát thấp 7% Tăng trưởng thấp 4,5%

4.1.1. CSTT nới lỏng

4.1.1.1. LSCB 8.5% -> 7% -> 8%

4.1.1.2. Hỗ trợ lãi suất 4%

4.1.1.3. Giảm dự trữ bắt buộc 11% - 5%