Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Členění prostorové mobility by Mind Map: Členění prostorové
mobility
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Členění prostorové mobility

periodicita a délka pobytu

cyklické pohyby

periodické pohyby

migrace

vzdálenost pohybu

v rámci regionu (vnitroregionální)

přes hranici regionu (meziregionální)

směr pohybu

ve vztahu k regionům rozdílných socioekonomických charakteristik

organizace pohybu

orgaizovaný

živelný

dobrovolný vs. nedobrovolný

motivace pohybu

ekonomická motivace

mimoekonomická motivace

početnost skupin

individuální pohyby

skupinové pohyby

masové pohyby

prostorový průběh pohybu

přímý pohyb

etapový pohyb

strukturní znaky účastníků

společenská třída

vzdělání

náboženské vyznání...