Členění prostorové mobility

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Členění prostorové mobility by Mind Map: Členění prostorové mobility

1. vzdálenost pohybu

1.1. v rámci regionu (vnitroregionální)

1.2. přes hranici regionu (meziregionální)

2. organizace pohybu

2.1. orgaizovaný

2.2. živelný

2.3. dobrovolný vs. nedobrovolný

3. početnost skupin

3.1. individuální pohyby

3.2. skupinové pohyby

3.3. masové pohyby

4. periodicita a délka pobytu

4.1. cyklické pohyby

4.2. periodické pohyby

4.3. migrace

5. směr pohybu

6. motivace pohybu

6.1. ekonomická motivace

6.2. mimoekonomická motivace

7. prostorový průběh pohybu

7.1. přímý pohyb

7.2. etapový pohyb

8. strukturní znaky účastníků

8.1. společenská třída

8.2. vzdělání

8.3. náboženské vyznání...