Členění prostorové mobility

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Členění prostorové mobility by Mind Map: Členění prostorové mobility

1. periodicita a délka pobytu

1.1. cyklické pohyby

1.2. periodické pohyby

1.3. migrace

2. vzdálenost pohybu

2.1. v rámci regionu (vnitroregionální)

2.2. přes hranici regionu (meziregionální)

3. směr pohybu

4. organizace pohybu

4.1. orgaizovaný

4.2. živelný

4.3. dobrovolný vs. nedobrovolný

5. motivace pohybu

5.1. ekonomická motivace

5.2. mimoekonomická motivace

6. početnost skupin

6.1. individuální pohyby

6.2. skupinové pohyby

6.3. masové pohyby

7. prostorový průběh pohybu

7.1. přímý pohyb

7.2. etapový pohyb

8. strukturní znaky účastníků

8.1. společenská třída

8.2. vzdělání

8.3. náboženské vyznání...