Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Členění prostorové mobility by Mind Map: Členění prostorové mobility
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Členění prostorové mobility

periodicita a délka pobytu

cyklické pohyby

dojížďka, pravidelné cesty za službami,...

periodické pohyby

delší doba mimo domov - např. pobyt studentů na internátních školách

migrace

trvalý přesun

vzdálenost pohybu

v rámci regionu (vnitroregionální)

přes hranici regionu (meziregionální)

směr pohybu

ve vztahu k regionům rozdílných socioekonomických charakteristik

organizace pohybu

orgaizovaný

živelný

dobrovolný vs. nedobrovolný

motivace pohybu

ekonomická motivace

mimoekonomická motivace

početnost skupin

individuální pohyby

skupinové pohyby

masové pohyby

prostorový průběh pohybu

přímý pohyb

etapový pohyb

strukturní znaky účastníků

společenská třída

vzdělání

náboženské vyznání...