E - Učenje

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
E - Učenje by Mind Map: E - Učenje

1. Cilj učenja na daljnu

1.1. Otvaranje pristupa učenju

1.1.1. povećan pristup učenju

1.1.2. učenje gdje god se nalazili

1.2. Uklanjanje nepotrebnih prepreka

1.3. isplativost

1.3.1. optimizirati broj studenata

1.4. odgovori na potrebe studenata

1.4.1. pomoć studentima da prepoznaju svoje mogućnosti

1.4.2. poticanje cijeloživotnog obrazovanja

1.5. kvaliteta materijala i sustava

1.5.1. osigurati materijale najveće moguće kvalitete

1.6. dizajn materijala samoučenja

1.6.1. pristup multimedijskom sadržaju

1.6.2. poticanje dubljeg, a ne površnog učenja

2. Potpore institucija

2.1. uporaba medija

2.1.1. korištenje medija za omogućavanje analize i diskusije

2.1.2. korištenje računalne konferencije

2.2. centar za podršku

2.3. grupa učiteljske podrške

2.3.1. vježbe

2.3.2. audio - konferencije

2.4. savjetovanje

2.4.1. upisivanje tečaja

2.4.2. odabir predmeta i programa studija

2.4.3. problemi studija

2.5. dobivanje akademske potpore

3. Karakteristike učenja na daljinu

3.1. Upis tečaja

3.1.1. dobivanje početnih informacija

3.1.2. upoznavanje s tečajem

3.1.3. podrška prije prijave

3.1.4. materijali za samostalno učenje

3.2. Vrste parametara koje se moraju utvrditi

3.2.1. učenje lekcija

3.2.2. seminarski rad

3.3. Opće osobine tečaja

4. Razvoj materijala i sustava

4.1. Principi na kojima se gradi razvoj

4.1.1. vizija onoga čega studenti trebaju u stvarnosti

4.1.2. strategija kvalitete proizvoda

4.1.3. osiguranje kvalitete konačnog proizvoda

4.1.4. poticanje kreativog mišljenja i razumne razmjene stajališta

4.2. Prvi stupanj u razvojnom procesu

4.2.1. strategije procjene za ussvajanje

4.2.1.1. reference kriteriju ili norma - reference pristupu procjeni

4.2.2. materijali i sustav za razvijanje

4.2.3. okvir za tečaj

4.2.3.1. identificiranje karakteristike ciljane skupine i uočenih potreba

4.2.3.2. pojašnjavanje ciljeva predloženog tečaja

4.2.3.3. funkcionalne analize

4.2.3.4. menađeri

4.2.3.5. odlučivanje o strukturi tečaja

4.3. Prikupljanje podataka za osiguranje kvalitete i kontrola kvalitete

4.3.1. prva faza razvojnog procesa

4.3.2. dodatna faza razvojnog procesa

4.3.2.1. osiguranje kvalitete

4.3.3. prezentacija tečaja

4.4. Ostale faze razvojnog procesa

4.4.1. razvoj materijala i sistema

4.4.2. razvijanje ishoda učenja

4.4.3. razvoj srži i sadržaja za priručnike učenja nastavne jedinice

4.4.4. razvijanje samostalnog učenja u potpunosti

5. Okvir za istraživanje sjednice

5.1. uvod u predmet

5.2. uspjeh organizatora

5.3. raspoloživa sredstva

5.4. izjava o ciljevima