Get Started. It's Free
or sign up with your email address
E-UČENJE by Mind Map: E-UČENJE

1. CILJ UČENJA NA DALJINU

1.1. otvaranje pristupa učenju

1.1.1. učenje na daljinu za studente gdje god se nalazili

1.1.2. uklanjanje nepotrebnih prepreka

1.2. isplativost

1.2.1. prilagođavanje broja studenata

1.2.1.1. decentralizacija studentske potpore

1.3. potpora studentima

1.3.1. pobrinuti se da pružena podrška uzima u obzir lokalne uvjete

1.3.2. osigurati odgovarajuću podršku koja je na raspolaganju studentima kada im je potrebna pomoć

1.4. kvaliteta materijala i sustava

1.4.1. osigurati da materijali za samoučenje te sistemi za podršku studenata budu najviše kvalitete

1.5. odgovori na potrebe studenata

1.5.1. dozvoliti studentima što više slobode kako bi mogli odrediti svoje ciljeve

1.5.2. pomoć studentima da prepoznaju svoje mogućnosti

1.5.3. poticanje cjeloživotnog obrazovanja

2. KARAKTERISTIKE UČENJA NA DALJINU

2.1. upis tečaja

2.1.1. dobivanje početnih informacija

2.1.2. podrška prije prijave

2.1.3. materijali za samostalno učenje

2.1.4. upoznavanje s tečajem

2.2. opće osobine tečaja

2.3. vrste parametara koji se moraju utvrditi

2.3.1. učenje lekcija

2.3.2. seminarski rad

3. RAZVOJ MATERIJALA I SUSTAVA

3.1. organizator uspjeha

3.1.1. upotreba postojećih materijala

3.1.2. razvoj pomoćnih materijala

3.1.3. mijenjanje sadržaja

3.2. izvješće o ciljevima

3.3. studija sjednice

3.3.1. signalni uređaji

3.3.2. aktivnosti i projekti

3.3.3. mini konferencja

3.3.4. organizacija i struktura

3.3.4.1. uvod u predmet

3.3.4.2. uspjeh organizatora

3.3.4.3. izjava o ciljevima

3.3.4.4. raspoloživa sredstava

3.4. strategija kontrole kvalitete

4. POTPORE INSTITUCIJA

4.1. uporaba medija

4.1.1. korištenje medija za omogućavanje analize i diskusije

4.1.2. korištenej kompjutorske konferencije

4.2. savjetovanje

4.2.1. upisivanje tečaja

4.2.2. odabir predmeta i programa studija

4.2.3. problemi studija

4.3. centar za podršku

4.4. grupa učiteljeve podrške

4.4.1. vježbe

4.4.2. audio-konferencije

4.5. dobivanje akademske potpore