Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Соціальна педагогіка як наука діяльності by Mind Map: Соціальна педагогіка
 як
наука діяльності
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Соціальна педагогіка як наука діяльності

Зв'язок з іншими науками

Педагогіка

Психологія

Право

Дефектологія

Етнологія

Політика

Історія

Соціологія

Економіка

Віктимологія

Менеджмент

Етика

Предмет

Процес соціального виховання

Організація соціального досвіду

Освіта

Індивідуальна допомога

Завдання

Дослідження соціально - педагогічної діяльності

Вивчення виховного впливу

Вивчення особливостей соціалізації

Розробка технологій попередження негативного впливу факторів на особистість

Теорії

Мотиваційно - потребова

Научіння

Діяльності

Об'єкти

- Клієнти Центрів

- Всі без виключень особи, що потребують допомоги;

Суб'єкти

Державні організації

Інститути виховання, притулки, реабілітаційні центри

Органи виконавчої влади та соц.служби

Недержавні організації

Благодійні фонди, громадські організації, приватні соціальні служби

Фізичні особи

Соціальні педагоги/Психологи

Волонтери

Новый узел