Соціальна педагогіка як наука діяльності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Соціальна педагогіка як наука діяльності by Mind Map: Соціальна педагогіка  як наука діяльності

1. Зв'язок з іншими науками

1.1. Педагогіка

1.2. Психологія

1.3. Право

1.4. Дефектологія

1.5. Етнологія

1.6. Політика

1.7. Історія

1.8. Соціологія

1.9. Економіка

1.10. Віктимологія

1.11. Менеджмент

1.12. Етика

2. Предмет

2.1. Процес соціального виховання

2.1.1. Організація соціального досвіду

2.1.2. Освіта

2.1.3. Індивідуальна допомога

3. Завдання

3.1. Дослідження соціально - педагогічної діяльності

3.2. Вивчення виховного впливу

3.3. Вивчення особливостей соціалізації

3.4. Розробка технологій попередження негативного впливу факторів на особистість

4. Теорії

4.1. Мотиваційно - потребова

4.2. Научіння

4.3. Діяльності

5. Об'єкти

5.1. - Клієнти Центрів

5.2. - Всі без виключень особи, що потребують допомоги;

6. Суб'єкти

6.1. Державні організації

6.1.1. Інститути виховання, притулки, реабілітаційні центри

6.1.2. Органи виконавчої влади та соц.служби

6.2. Недержавні організації

6.3. Фізичні особи

6.3.1. Соціальні педагоги/Психологи

6.3.2. Волонтери

7. Новый узел