Europees Crisisbeleid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Europees Crisisbeleid by Mind Map: Europees Crisisbeleid

1. Stabiliteit Eurogebied

1.1. Bilaterale Leningen

1.2. Tijdelijk Mechanisme

1.3. ESM

2. Gemeenschappelijke Economische Agenda

2.1. Gesynchroniseerd besluitvormings & toezichtsproces

2.1.1. Europees Semester

2.2. EU toezichtskader

2.2.1. Versterkt Groei & Stabiliteitspact

2.2.1.1. Reduceren onevenwichtigheid concurrentievermogen

2.2.1.2. Preventiviteit

2.2.1.3. Corrigerend

2.3. Europa 2020

2.3.1. 5 doelstellingen

2.3.1.1. 75% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar moet werk hebben

2.3.1.2. 3% van het BBP van de EU moet in R&D worden geïnvesteerd

2.3.1.3. CO² -20% Energie-eff. +20% Hernieuwbare energie +20%

2.3.1.4. Schoolverlaters + Diploma

2.3.1.5. 20 miljoen minder armen

2.3.2. 7 vlaggenschepen

2.3.2.1. Digitale Agenda voor Europa

2.3.2.2. Innovatie-Unie

2.3.2.3. Jeugd in Beweging

2.3.2.4. Efficient gebruik van hulpbronnen

2.3.2.5. Industriebeleid in een tijd van mondialisering

2.3.2.6. Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen

2.3.2.7. Europees platform tegen armoede

2.3.3. Jaarlijkse groeianalyse met 10 prioriteiten

2.3.4. Het Euro+pact

2.3.5. Eén geïntegreerd uitvoeringsmechanisme

3. Hervormen Financiële Sector

3.1. Nieuw Toezicht

3.2. Kapitaalvereisten

3.3. Beëindigen Moral Hazard