Зміст морального виховання.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Зміст морального виховання. by Mind Map: Зміст морального виховання.

1. Патріотиз — любов до своєї батьківщини, відданість своєму народові, гордість за свій народ, прагнення захистити надбання народу, продовжити збагачення загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей. Інтернаціоналізм — народ) передбачає поважне ставлення до інших народів, їх історії, культури, традицій, мови, прагнення до взаємодопомоги.

2. Статеве виховання

2.1. Статеве виховання -- це процес оволодіння підростаючим поколінням моральною культурою у сфері взаємин статей, формування у нього потреб керуватися у стосунках осіб протилежних статей нормами моральності.

3. Виховання моральної свідомості та громадянської відповідальності

3.1. - усвідомлення того, що морально-духовні цінності — найбільше надбання і сенс повноцінного життя людини; - формування у кожного вихованця відповідальності не лише перед собою, але й перед іншими людьми, перед людською спільнотою;

4. Виховання національної гідності й менталітету

4.1. — навіювання вихованцям аксіоми про вищість і неповторність людини; — формування почуттів совісті і честі як засобів самооцінки своїх дій; - знання історії свого народу; - знання культури, традицій, звичаїв, віри свого народу;

5. Патріотичне й інтернаціональне виховання

6. Гуманне виховання.

6.1. Гуманізм (в перекладі з латинського – людяний) – принцип світогляду, в основі якого лежить переконання, вимога свободи і захисту честі і гідності особистості, рівності і братерства, чуйності і турботи про людину.

7. Виховання любові до праці.

7.1. Формування у дітей бажання працювати на благо інших є ядром формування всебічно розвиненої особистості.

8. Екологічне виховання

8.1. Екологічне виховання передбачає озброєння людини знаннями в царині екології і формування в неї моральної відповідальності за збереження природного довкілля і розумного співіснування з ним.

9. Правове виховання

9.1. Формування правової свідомості, яка є головним фактором, що визначає особливості поведінки особистості. Цей процес досить тривалий і складний. .

10. Виховання несприйнятливості до наркогенних речовин

10.1. озброєння учнів знаннями про згубні наслідки тютюну, алкоголю і наркотиків.озброєння учнів знаннями про згубні наслідки тютюну, алкоголю і наркотиків.вироблення в учнів певних психологічних "гальм"

11. Виховання дисциплінованості

11.1. Дисципліна (від лат. disciplіпа — вчення, виховання, розпорядок) — певний порядок, що забезпечує узгодженість дій у суспільних відносинах, обов'язкове засвоєння і виконання особистістю встановлених правил. Розрізняють суспільну дисципліну і шкільну дисципліну.