IKT-s, web2.0-ás fogalmak

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT-s, web2.0-ás fogalmak by Mind Map: IKT-s, web2.0-ás fogalmak

1. 1. interaktív tábla

1.1. interaktivitás a csoportban

1.2. szemléltetés

1.3. figyelemfelkeltés és fenntartás

2. 2. e-learning

2.1. a tanártól és az oktatási intézménytől időben és térben távol végezhető feladatok

2.2. közös ügyek megvitatása a fórumban

2.3. órai anyag, házi feladatok megosztása

2.4. diákok egymást is értékelhetik

3. 4. wikipeadia és wikik

3.1. idegen nyelven, közösen szerkeszthető felület

3.2. skimming és scanning típusú feladatok nyelvórán

3.3. közösen szerkeszthető felület

4. 5. Realika

4.1. tanárok számára kész feladatok

4.2. feladatok megosztása

4.3. kutató és felfedező módszer

5. 6. LLL

5.1. folyamatos szókincsbővítés hallott és olvasott szövegértési feladatokon keresztül

5.2. problémamegoldó gondolkodás

5.3. önálló felfedezés

6. 10. digitális könyvjelzők

6.1. rendszerezés, csoportosítás

6.2. projektmunka megkönnyítése

6.3. megtanulják az internet végtelen információhalmazát kezelni

7. 7. digitális bennszülött

7.1. gyorsan sajátítanak el új ismereteket

7.2. kutató módszer

7.3. a számítógépet készség szinten használó fiatalok

8. 8. digitális bevándorló

8.1. szerzett számítógépes ismeretek

8.2. lassabb elsajátítás

8.3. frontális és csoprtmunka hívei

9. 9. digitális írástudás

9.1. szituatív tanulás

9.2. kreatív feladatok

9.3. keresési stratégiák

10. 10. ePorfólió

10.1. a diákok adott időszak alatt keletkezett munkáit összegyűjthetik, pl. idegen nyelvű fogalmazásaikat

10.2. szöveg mellett hang, mozgókép, animáció megjelenítésére is alkalmas, így házi dolgozataikat sokkal színesebbé, változatosaabá tudják tenni

10.3. széles körben publikálható

10.4. a papír alapú portfólióval szemben megkönnyíti az információkeresést

11. 11. online fogalomtérképek

11.1. tematikus szójegyzékek

11.2. nyelvtani rendszerezés

11.3. ábrázolja a már meglévő és az új ismeretek rendszerét, az egyes elemek jelentőségét

12. 12. oversharing

12.1. a diákokban ki kell alakítani azt az attitűdöt, hogy a különböző közösségi portálokon releváns információkat osszanak meg a fölösleges, időpazarló locsogás helyett

13. 13.podcasting

13.1. hanganyag hallási utáni szövegértéshez

13.2. videókkal való feladatvégzés

13.3. idegen nyelvű,diákok által készített anyagok közzététele

14. 14. blended learning

14.1. , órán és szabadidőben történő idegennyelv tanulás

14.2. egyéni és társasági

14.3. irányított és felfedezés-orientált

15. 15. konnektivizmus

15.1. tanulók közötti kollaboratív tanulás

15.2. felfedezéses módszer

15.3. kiterjeszti a diákok autonómiáját, motiválú hatású, fejleszti a rugalmasságot

16. 16. prokekt

16.1. a diákok egymással együtt dolgoznak

16.2. felfedezéses módszer, kutató és analizáló tevékenység

16.3. interdiszciplináros, komplex, életszerű

16.4. New node

17. 17. mikroblog

17.1. a diákok idegen nyelve írthatnak, tarthatják a kapcsolatot külföldi ismerőseikkel

17.2. akár egyéni, akár csoportmunkában is egymás segítségére lehetnek a gyors információmegosztás révén

17.3. szövegértés fejlesztése, hiszen sok idegen nyelvű tartalamat követhetnek az általuk kedvelt témákban

18. 18. prezi

18.1. közösen szerkeszthető prezentáció

18.2. kreatív feladatok elkészítése, projektek

18.3. internetes szolgáltatás, bárki számára elérhető regisztráció után

19. 19. mobil tanulás

19.1. az iskolai falain kívül történő ismeretszerzés és készségfejlesztés

19.2. hálózatban együttműködő gyerekközösségek

19.3. a világ felfedezése játékok segítségével

20. 24. Google dokumentumok

20.1. egyéni és csoportos feladatmegoldásra is jól alkalmazható

20.2. diákok által közösen szerkezthető dokumentumok, prezentációk

20.3. bármilyen számítógépről, vagy akár okostelefonról is szerkeszthetők

21. 20. RSS

21.1. csoportmunka

21.2. megkönnyíti az iskolai élet eseményeinek a nyomon követését

21.3. akár mobiltelefonon is értesülhetnek a csoportmunkával kapcsolatos hírekről, változásokról

21.4. idegen nyelvű tartalmak könnyű elérése

22. 21. technofília

22.1. új technikai eszközös megismertetése a diákokkal

22.2. önálló felfedezés igényének kialakítása a diákokban

22.3. prezi, interaktív tábla

23. 22. webinárium

23.1. interaktivitás az előadó és a hallgatók között a virtuális térben

23.2. időmegtakarítás

23.3. közösen szerkeszthető dokumentumok

24. 23. Google Art Project

24.1. a diákok műveltségének élményszerű bővítése

24.2. diákok maguk is létrehozhatnak gyűjteményeket, megoszthatják másokkal

24.3. képleírási, idegenvezetési feladatok nyelvórán

25. 25. internetbiztonság

25.1. a diákok figyelmét felhívni a biztonságos internethasználat fontosságára

25.2. tűzfal, antivírus szofverek, spamszürők

25.3. személyes adatokat, jelszavakat óvatosan megadni

26. 3. közösségi oldalak

26.1. interakció a csoport tagjai között, anyanyelven és idegen nyelven is

26.2. véleményformálás

26.3. a csoport tagjai jobban megismerik egymást