IKT-s, web2.0-ás fogalmak

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT-s, web2.0-ás fogalmak by Mind Map: IKT-s, web2.0-ás fogalmak

1. 10. digitális könyvjelzők

1.1. rendszerezés, csoportosítás

1.2. projektmunka megkönnyítése

1.3. megtanulják az internet végtelen információhalmazát kezelni

2. 7. digitális bennszülött

2.1. gyorsan sajátítanak el új ismereteket

2.2. kutató módszer

2.3. a számítógépet készség szinten használó fiatalok

3. 8. digitális bevándorló

3.1. szerzett számítógépes ismeretek

3.2. lassabb elsajátítás

3.3. frontális és csoprtmunka hívei

4. 9. digitális írástudás

4.1. szituatív tanulás

4.2. kreatív feladatok

4.3. keresési stratégiák

5. 10. ePorfólió

5.1. a diákok adott időszak alatt keletkezett munkáit összegyűjthetik, pl. idegen nyelvű fogalmazásaikat

5.2. szöveg mellett hang, mozgókép, animáció megjelenítésére is alkalmas, így házi dolgozataikat sokkal színesebbé, változatosaabá tudják tenni

5.3. széles körben publikálható

5.4. a papír alapú portfólióval szemben megkönnyíti az információkeresést

6. 12. oversharing

6.1. a diákokban ki kell alakítani azt az attitűdöt, hogy a különböző közösségi portálokon releváns információkat osszanak meg a fölösleges, időpazarló locsogás helyett

7. 13.podcasting

7.1. hanganyag hallási utáni szövegértéshez

7.2. videókkal való feladatvégzés

7.3. idegen nyelvű,diákok által készített anyagok közzététele

8. 14. blended learning

8.1. , órán és szabadidőben történő idegennyelv tanulás

8.2. egyéni és társasági

8.3. irányított és felfedezés-orientált

9. 17. mikroblog

9.1. a diákok idegen nyelve írthatnak, tarthatják a kapcsolatot külföldi ismerőseikkel

9.2. akár egyéni, akár csoportmunkában is egymás segítségére lehetnek a gyors információmegosztás révén

9.3. szövegértés fejlesztése, hiszen sok idegen nyelvű tartalamat követhetnek az általuk kedvelt témákban

10. 18. prezi

10.1. közösen szerkeszthető prezentáció

10.2. kreatív feladatok elkészítése, projektek

10.3. internetes szolgáltatás, bárki számára elérhető regisztráció után

11. 20. RSS

11.1. csoportmunka

11.2. megkönnyíti az iskolai élet eseményeinek a nyomon követését

11.3. akár mobiltelefonon is értesülhetnek a csoportmunkával kapcsolatos hírekről, változásokról

11.4. idegen nyelvű tartalmak könnyű elérése

12. 21. technofília

12.1. új technikai eszközös megismertetése a diákokkal

12.2. önálló felfedezés igényének kialakítása a diákokban

12.3. prezi, interaktív tábla

13. 22. webinárium

13.1. interaktivitás az előadó és a hallgatók között a virtuális térben

13.2. időmegtakarítás

13.3. közösen szerkeszthető dokumentumok

14. 1. interaktív tábla

14.1. interaktivitás a csoportban

14.2. szemléltetés

14.3. figyelemfelkeltés és fenntartás

15. 2. e-learning

15.1. a tanártól és az oktatási intézménytől időben és térben távol végezhető feladatok

15.2. közös ügyek megvitatása a fórumban

15.3. órai anyag, házi feladatok megosztása

15.4. diákok egymást is értékelhetik

16. 4. wikipeadia és wikik

16.1. idegen nyelven, közösen szerkeszthető felület

16.2. skimming és scanning típusú feladatok nyelvórán

16.3. közösen szerkeszthető felület

17. 5. Realika

17.1. tanárok számára kész feladatok

17.2. feladatok megosztása

17.3. kutató és felfedező módszer

18. 6. LLL

18.1. folyamatos szókincsbővítés hallott és olvasott szövegértési feladatokon keresztül

18.2. problémamegoldó gondolkodás

18.3. önálló felfedezés

19. 11. online fogalomtérképek

19.1. tematikus szójegyzékek

19.2. nyelvtani rendszerezés

19.3. ábrázolja a már meglévő és az új ismeretek rendszerét, az egyes elemek jelentőségét

20. 15. konnektivizmus

20.1. tanulók közötti kollaboratív tanulás

20.2. felfedezéses módszer

20.3. kiterjeszti a diákok autonómiáját, motiválú hatású, fejleszti a rugalmasságot

21. 16. prokekt

21.1. a diákok egymással együtt dolgoznak

21.2. felfedezéses módszer, kutató és analizáló tevékenység

21.3. interdiszciplináros, komplex, életszerű

21.4. New node

22. 19. mobil tanulás

22.1. az iskolai falain kívül történő ismeretszerzés és készségfejlesztés

22.2. hálózatban együttműködő gyerekközösségek

22.3. a világ felfedezése játékok segítségével

23. 24. Google dokumentumok

23.1. egyéni és csoportos feladatmegoldásra is jól alkalmazható

23.2. diákok által közösen szerkezthető dokumentumok, prezentációk

23.3. bármilyen számítógépről, vagy akár okostelefonról is szerkeszthetők

24. 23. Google Art Project

24.1. a diákok műveltségének élményszerű bővítése

24.2. diákok maguk is létrehozhatnak gyűjteményeket, megoszthatják másokkal

24.3. képleírási, idegenvezetési feladatok nyelvórán

25. 25. internetbiztonság

25.1. a diákok figyelmét felhívni a biztonságos internethasználat fontosságára

25.2. tűzfal, antivírus szofverek, spamszürők

25.3. személyes adatokat, jelszavakat óvatosan megadni

26. 3. közösségi oldalak

26.1. interakció a csoport tagjai között, anyanyelven és idegen nyelven is

26.2. véleményformálás

26.3. a csoport tagjai jobban megismerik egymást