Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Основи психології by Mind Map: Основи психології
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Основи психології

ІНДЗ

Наукове і життєве розуміння психологічних знань.

Історичне перетворення визначень предмета психології.

Мозок і психіка: зв'язок основних структур мозку з психічними процесами і станами людини.

Проблема біологічного і соціального в розвитку психіки і поведінки людини.

Інтелект людини і тварини

Визначення особистості в різних науках: порівняльний аналіз.

Змістовий модуль І.

Предмет психології, її завдання і методи.

Розвиток психіки та свідомості.

Психологічна характеристика особистості та діяльності.

Cемінар №1

Підсумковий контроль

Змістовий модуль II.

Відчуття

Сприймання

Семінар №2

Увага

Пам'ять

Семінар №3

Мислення

Уява

Семінар №4

Підсумковий контроль

Змістовий модуль III

Емоції та почуття

Воля

Семінар №5

Темперамент

Характер

Здібності

Семінар №6

Підсумковий контроль