Webquest

webquest

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Webquest by Mind Map: Webquest

1. Meerwaarde

1.1. Zelfstandigheid leerling

1.2. Kritische kijk op ....

1.3. Klaarstomen voor ICT-rijke maatschappij

1.4. Andere verwerking/ aanbrengen van leerstof

1.5. Differentiëren

1.6. Activeren van leerlingen: zelf leerstof verwerken of herhalen

1.7. Vakoverschrijdend werken

2. Mogelijkheden

2.1. Leerstof verwerken op een andere manier

2.2. Leerlingen zelfstandig leren werken met de computer.

2.3. Andere soort verwerking leerstof

2.4. Creativiteit

2.5. Uitbreiding sterke leerlingen

2.6. Herhaling zwakke leerlingen

2.7. Individueel / groepsopdracht

3. Aandachtspunten

3.1. Voorbereiding

3.1.1. Uittesten thuis is een must!

3.1.2. Mogelijkheden lokaal/school?

3.1.3. Beginsituatie leerling: leeftijd - goed met ict - taalbarrière ?

3.1.4. Een B-plan (geen internet)

3.1.5. Een duidelijk stappenplan maken voor de leerlingen.

3.1.6. Uitgebreid en tijdrovend

3.2. Tijdens de les

3.2.1. Rol van de leerkracht: coachen

3.2.2. controle over internetgebruik (websites)

3.2.3. Controle activiteit leerling

3.2.4. Evaluatie

3.2.5. Kwaliteit opdracht

3.2.6. Bronnengebruik

4. Voorwaarden

4.1. Goede voorzieningen op school

4.2. Internetverbinding

4.3. Laptops of computers ter beschikking

4.4. Beamer en presentatie mogelijkheden

4.5. Betrouwbare bronnen

4.6. Motiverend: leerlingen vinden het meestal leuk om met de computer te werken.

4.7. Regelmatig aanbieden, maar niet constant = lesdoelen in gedachten houden!

4.8. Duidelijke ICT afspraken voor heel de school

4.9. Kwaliteit

4.10. Veilig!

5. ICT en media integratie in de klas