Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ETIKA by Mind Map: ETIKA

1. poštivanje prava

2. moral

2.1. skup normi

2.2. što je dobro, a što zlo?

2.3. međuljudski odnosi

3. primijenjena etika

3.1. pobačaj

3.2. eutanazija

3.3. patriotizam

3.4. specizam

3.5. Hans Jonas

4. normativna etika

4.1. djelovanje po:

4.1.1. 1. koristi

4.1.2. 2. dužnosti

4.1.3. 3. užitku

4.1.4. 4. sreći

4.1.5. 5. vrlinama

4.2. Heinzova dilema

4.2.1. je li Heinzov postupak opravdan?

5. deontološka etika

5.1. ,,moral se sastoji od skupa pravila koja smo dužni slijediti''

5.2. Immanuel Kant

5.2.1. autonomna etika

5.2.1.1. čovjek djeluje po svom mišljenju

5.2.1.2. moral - djelovanje prema moralnom zakonu

5.2.1.3. moralni zakon - bezuvjetna zapovijed

5.2.1.4. kategorički imperativ

5.2.2. heteronomna etika

5.2.2.1. na odluku djeluje nešto vanjsko

5.2.2.2. iskustvo

5.2.2.3. djelovanje prema dužnosti

5.2.2.3.1. u skladu sa zakonom, ali nije učinjeno radi njega

5.2.2.4. djelovanje protiv dužnosti

5.2.2.4.1. nemoralno

6. metaetika

6.1. nastojanje da se kroz analizu jezika morala objasne moralni pojmovi i kategorije

6.2. preispitivanje moralnih sudova

7. etika vrlina

7.1. Sokrat

7.1.1. kritika neobrazovane vlasti

7.1.2. ideal moralnih vrlina

7.1.3. ,,Upoznaj samoga sebe''

7.1.4. Daimonion

7.1.4.1. unutarnji glas

7.1.5. Čovjek koji čini dobro postaje pravedan

7.1.6. Znam da ništa ne znam

7.2. Platon

7.2.1. podjela duše

7.2.1.1. razumski (mudrost)

7.2.1.2. srčani (hrabrost)

7.2.1.3. požudni (umjerenost)

7.3. Stoici

7.3.1. kozmički zakon - logos

7.3.2. prihvaćanje onoga iznad nas

7.4. epikurejci

7.4.1. produhovljeni hedonizam

7.4.2. čovjek prestaje postojati smrću

7.5. skeptici

7.5.1. sumnja u svaku vrstu spoznaje

7.5.2. suzdržavanje od donošenja sudova

8. Aristotelova etika

8.1. eudaimonizam

8.1.1. konačan ishod morala - sreća

8.2. vrline volje (etičke)

8.2.1. praktične

8.2.1.1. umjerenost

8.2.1.2. hrabrost

8.2.1.3. pravednost

8.3. razumske vrline (dianoetičke)

8.3.1. teorijske

8.3.1.1. razboritost

8.3.1.2. znanje

8.3.1.3. mudrost

9. konzekvencijalistička etika

9.1. jednak tretman uzroka i posljedica

9.2. Jeremy Bentham

9.2.1. sreća je objektivna činjenica koja se može kvantitativno izraziti

9.3. utilitarizam

9.3.1. utilitarizam pravila

9.3.1.1. J.S.Mill

9.3.1.1.1. moralno je ispravan postupak koji je u skladu s pravilom te će izazvati sreću

9.3.1.1.2. vrednovanje pravila prema poljedicama

9.3.2. utilitarizam preferencija

9.3.2.1. Peter Singer

9.3.2.1.1. u središtu je interes

9.3.2.1.2. preferencije sviju se moraju uvažiti i tek kada su oni ispoštovani, odluka je moralno ispravna