VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE by Mind Map: VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE

1. BODOVNA SKALA ZA OCJENE

1.1. Odličan 90-100%

1.2. Vrlo dobar 80-89%

1.3. Dobar 70-79%

1.4. Dovoljan 65-69%

2. REDOVITOST ZADAĆA

2.1. Zadaća predana na vrijeme- 5 bodova

2.2. Zakašnjela zadaća- 2 boda

3. DOLASCI NA PREDAVANJE

3.1. Bez izostanaka- 10 bodova

3.2. Do tri izostanka- 5 bodova

3.3. Više izostanaka- 0 bodova

4. AKTIVNOST

4.1. Istraživanje

4.2. Domaći zadaće

4.3. Aktivnost na satu

4.4. Samostalnost u radu

5. PREZENTACIJA

5.1. Odlična prezentacija- 4 boda

5.2. Dobra prezentacija- 2 boda

6. KVALITETA RADA

6.1. Vrlo dobra kvaliteta- 4 boda

6.2. Polovična kvaliteta- 2 boda

6.3. Nekvalitetno- 1 bod

7. IZRADA VIDEA

7.1. 2 ili više videa- 2 boda

7.2. 1 video- 1 bod

8. ZAKLJUČNA OCJENA JE ARITMETIČKA SREDINA