Kruženje ugljika u prirodi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kruženje ugljika u prirodi by Mind Map: Kruženje ugljika u prirodi

1. Istočno visočje

2. Prirodno-geografske regije

2.1. Niska Afrika

2.2. Obalne nizine

2.3. Sjeverne planine

2.4. Saharska ravan

2.5. Zapadne ravni

2.6. Zavala Nila

2.7. Zavala Konga

2.8. Visoka Afrika

2.9. 1️⃣1️⃣Južna visoravan

2.10. Sustav rasjeda

2.11. Obalne nizine

2.12. Madagaskar

3. Sahara-najveća pustinja svijeta

3.1. Proteže se od Atlantskog oceana na zapadu do Crvenog mora na istoku

3.2. Duga 5500 km, a široka 1600 km.

4. Površina 30244.050 km^2 - drugi svijetski kontinet po veličini

5. Svi prirodni procesi u kojima ugljik iz nežive prirode prelazi u živu prirodu i obratno čine složeni ciklus kružnog toka ugljika.

6. Sastoji se od 54 države koje koriste Afrički jezik i druge

7. Dva najvažnija procesa u kružnom toku ugljika jesu fotosinteza i stanično disanje.

8. Rudno bogat kontinent (Južna Afrika, Kongo i Atlas)

9. Svjetski proizvođač zlata, dijamanata, urana, bakra, boksita, ugljena...

10. Temelj svih organskih spojeva u organizmima.

11. Prisutan snažan proces urbanizacije, odnosno porast stanovništva u glavnim urbanim sredinama.

12. Najveće demografske i gospodarske koncentracije

12.1. Uz morske obale

12.2. Uz velika nalazišta rudnih bogatstava

13. Nil- jedna od dvije najduže rijeke na zemlji.

14. Klima

14.1. Sjever-vlažna tropska s kišnim i sušnim dijelom godine

14.2. Centralna Afrika- ekvatorska klima

14.3. Jug- sušna tropska klima

15. Postoji 500 naroda i plemena

16. Fotosinteza

16.1. Fotosinteza je složeni biokemijski proces u kojemu dolazi do pretvorbe energije Sunčeva zračenja u energiju kemijskih veza u molekulama.

16.2. U reakciji fotosinteze troši se voda i ugljikov(IV) oksid, a nastaju šećer glukoza i kisik.

16.3. Fotosinteza se obavlja u kloroplastima stanice pod utjecajem energije Sunca.

16.4. Budući da su proizvodi fotosinteze ugljikohidrati, fotosinteza je veoma važna za proizvodnju hrane.

16.5. 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

16.6. Safari

17. Različite religije

17.1. Islam-40%

17.2. Kršćanstvo-46%

17.3. Ostalo14%

18. 23% kontinenta prekrivaju šume

19. Poljoprivreda(34% u BDP-u sudjeluje te 60% radne snage radi u primarnom sektoru)

19.1. Kava

19.2. Kakao

19.3. Pamuk

19.4. Kaučukovac

20. Promet-slabo razvijen(najvažnija zapreka jest reljef-pustinje,prašume,močvare)