B1: Chuẩn bị

pyelike.com

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
B1: Chuẩn bị by Mind Map: B1: Chuẩn bị

1. Dùng Via share vào group lưu ý mỗi via share 2-3 bài viết 1 ngày; và sau 10 share đổi ip 1 lần Số lượng share mỗi bài viết phụ thuộc vào phân tích mỗi người và lượng số lượng via để cân đối

2. Đăng nhập VIA trên VPS vào page cần kéo tạo 5 luồng livestream trên page dùng tool livestream để live

3. VIA, Quyét Nhóm và Join Nhóm cho Via: - Quét nhóm bằng fplus quyét theo gợi ý key nên chuẩn bị 1000 nhóm và lọc dần chắt lọc tầm 500 nhóm chất lượng lưu lại id nhóm để share sau này - Via về change lại pass đăng xuất thiết bị cũ, change pass mail

4. Download video từ key: - Nếu làm sll nên dùng tool download reup vừa render lách vừa tải về giảm thơi gian - Nếu làm thủ công test key thì download video về edit lách và đăng live stream - Nên chuẩn bị từ 50-100 video sẵn để làm Note: Mục đích edit video để lách bản quyền và hạn chế nội dung không nguyên gốc nhưng nguyên nhân này dẫn đến đỏ B3

5. VIA: ưu tiên Via cổ trâu; giảm chi phí thì mua via scan giá rẻ

6. Page: trên 30 ngày; ưu tiên page cổ không bị vi phạm chính sách xanh B3 Link check page: Facebook Creator Studio

7. Key: tự tìm hiểu cố gắng tìm key dễ đề xuất viral Group: nên quyét group cùng chủ đề key khi share sẽ hiệu quả hơn

8. Tool: Nuôi VIA; share; mở CP (gợi ý fshare; k49); Tool live stream

9. Thiết bị: máy tính có thể edit video; nuôi via share VPS: đăng bài không dính IP VN

10. Proxy hoặc dcom nuôi via và share

11. B2: Triển Khai

12. B3: Tổng hợp, phát triển, đầu ra

12.1. Tổng hợp phân tích lại hiệu quả key; số lượng share; hiệu quả nhóm; Tình trạng Via

12.2. Tìm hiểu thêm các nguồn traffic không chỉ group; có thể là trang cá nhân hoặc share page lớn

12.3. Đẩy page nhanh chóng sau khi đủ Xanh B2 ( FB rất hay quyét nội dung không nguyên gốc đỏ B3 nên việc ôm page chờ bán rất rủi ro nên cố gắng đẩy càng sớm càng tốt) Đẩy bằng cách đăng nhóm liên quan tới ad breaks, tìm kiếm hợp tác team làm adb