Get Started. It's Free
or sign up with your email address
складні слова by Mind Map: складні слова

1. Игнатий

1.1. Складні іменники

1.1.1. Разом

1.1.1.1. Поєднувальні О, Е, Є

1.1.1.2. Числа літерами

1.1.1.3. Абревіатури

1.1.1.4. Якщо першою частиною є дієслово у формі наказового способу

1.1.2. Через -

1.1.2.1. Без поєднувальних О, Е, Є

1.1.2.2. 1-ці вимірювання

1.1.2.3. Префікси: віце- екс- лейб- максі- міні- міді- обер- альфа- омега-

1.1.2.4. Числа символами

1.1.2.5. Прикладка:

1.1.2.5.1. 1. Прикладка - видова назва

1.1.2.5.2. 2. Узгоджуваний іменник стоїть після означувального слова

1.1.2.5.3. 3. Іменник і прикладка можуть мінятися місцями

1.1.2.5.4. 4. Прикладка входить до складу терміна

1.1.2.6. Люби-мене

1.1.2.7. Назви посад, професій, спеціальностей, звань

1.1.2.8. Сторони світу

1.1.2.9. Власні назви

1.1.3. Окремо

1.1.3.1. Прикладка:

1.1.3.1.1. 1. Прикладка- родова назва

1.1.3.1.2. 2. Узгоджуваний іменник стоїть перед означуваним словом

2. складні іменники

2.1. разом

2.1.1. поєднувальні о е є

2.1.2. іншомовні

2.1.3. числівники

2.1.4. числівник словами

2.1.5. складноскор.

2.1.6. абревіації

2.1.7. наказовий + іменник

2.2. через дефіс

2.2.1. віце-, екс-, лейб-

2.2.2. без поєдн. голосних

3. Вова

3.1. складні іменники

3.1.1. разом

3.1.2. через дефіс