SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN by Mind Map: SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN

1. CAMBIO

1.1. Necesidade dunha reforma educativa

1.1.1. Docentes activistas

1.1.2. Coeducación

1.1.3. Aprendizaxe significativa

1.2. Igualdade (de xénero)

1.3. Liberdade

1.4. Privacidade

2. CONTROL

2.1. Panóptico dixital

2.2. Falsa liberdade

2.3. Ocio represivo

3. EDUCACIÓN

3.1. Violencia simbólica

3.2. Reprodución de desigualdades

3.2.1. Sociais

3.2.2. Políticas

3.2.3. Culturais

3.3. Currículum oculto

3.4. Adoctrinamento

3.5. Exclusión, sumisiós

3.6. Orientada ao traballo

4. PATRIARCADO

4.1. Machismo

4.2. Androcentrismo

4.3. Discriminización e desvalorización da muller

4.4. Cultura e educación masculinizadas

5. XERACIÓN Z

5.1. Internet > Multitasking

5.2. Déficit de atención

5.3. Perda de privaciidade

6. CRISE DO COVID

6.1. Falta de recursos

6.2. Desinformación

6.3. Respiro da natureza

6.3.1. Contaminación

6.3.2. Desforestación

6.3.3. Extinción de especies

7. POSTMODERNIDADE

7.1. Capitalismo

7.2. Consumismo

7.3. Competencia

7.4. Individualismo