Біологічні ритми і здоров'я

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Біологічні ритми і здоров'я by Mind Map: Біологічні ритми і здоров'я

1. Вони притаманні всім живим організмам: від одноклітинних до надзвичайно складного організму людини.

1.1. Ритмічні процеси і явища спостерігаються й у біосфері Землі.

2. Біологічні ритми - циклічні коливання біологічних процесів і явищ.

2.1. У кожному біологічному ритмі присутні два компоненти: екзогенний і ендогенний.

2.1.1. Ендогенний компонент біоритму передається по спадковості.

3. Ендогенний компонент біоритму передається по спадковості

4. На підставі відомих добових біоритмів, фізіологічних особливостей школярів, вимог сучасної гігієни, педагогіки та психології складається добовий бюджет часу, який стає основою режиму дня учня.

5. Фізіологічні механізми адаптації людини формувалися протягом десятків тисяч років її еволюції.

6. Здоров'я як індивідуальна й суспільна цінність стає дедалі дорожчим.

7. Всі процеси в організмі відбуваються в чіткій послідовності

7.1. Тривале порушення біологічних ритмів організму веде до розвитку хронічних хвороб.