Információs társadalom -megváltozott tanári szerep -új tanulásfelfogás -megváltozott olvasási mód...

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Információs társadalom -megváltozott tanári szerep -új tanulásfelfogás -megváltozott olvasási módszrerek by Mind Map: Információs társadalom -megváltozott tanári szerep -új tanulásfelfogás -megváltozott olvasási módszrerek

1. Konnektivizmus -a digitális eszközök alkalmazása -projekmunkák szervezése pl. facebookon -a feladat nyomon követése pl. a Twitteren

1.1. Kollaboratív tanulás

1.1.1. -hagyományos csoportmunka

1.1.2. -kooperatív munka

1.1.2.1. blended learning

1.1.2.1.1. --az egymásra és a munkára való együttes figyelem fejlesztése

1.1.2.1.2. -komplex feladatok: pl. interneten keresés, minden csapattagnak külön, majd a végén közös gondolattérkép

1.1.2.1.3. -vizuális és auditív ingerekből a megfelelő inf. kiszűrése

1.1.2.2. formatív értékelés

1.1.2.2.1. -egymás munkájának figyelemmel kísérése

1.1.2.2.2. -egymás ÍRÁSOS értékelése

1.1.2.2.3. A diák saját magáról alkotott egészséges képének kialakítása

1.1.3. -internet segítségével nem csak órán

1.2. Ingerfalók

1.2.1. az internet segítségével sok inger biztosítása

1.2.2. komplex feladatok: a sok inger közül a megfelelőt kiszűrni

1.2.3. kereső feladatok: a sok inger megfelelő kihasználása

1.3. Oversharing

1.3.1. egy közös tanulófelületen az olvasmányélmények megosztása

1.3.2. egymás tevékenységének segítése

1.3.3. Annak gyakorlása, hogy mit hasznos megosztani

2. Virtuális tanulási környezet -könnyen alakítható és ellenőrizhető tanulófelület -Tanárként is jó: a tananyag beosztásának szabadsága

2.1. E-book

2.1.1. olvasási feladatok a utazás közben

2.1.2. érdekes olvasmányok keresése otthon

2.1.3. új könyvek olvasása cipekedés nélkül az órán

2.2. Prezi

2.2.1. -projektek közben, végén az eredmények ismertetése

2.2.2. dolgozat előtti ismétlés

2.2.3. -egyéni érdeklődés bemutatása

2.3. Interaktív tábla

2.3.1. -közös fogalomtérkép kialakítása

2.3.2. -folyamatos szerkesztés

2.3.3. -a diákok egymásnak is készíthetnek feladatokat

2.4. Fogalomtérkép

2.4.1. Asszociációs játék

2.4.2. Ismeretek felelevenítése

2.4.3. egymás gondolatainak megismerése

2.5. Címkézés

2.5.1. -a lényegkiemelés gyakorlása

2.5.2. -a címadás gyakorlása

2.5.3. -keresés gyakorlása

2.6. digitális könyvjelzők

2.6.1. -nagy mennyiségű anyag rendszerezése

2.6.2. -egymás kutatásainak nyomon követése

2.6.3. -szövegértési feladatok

2.7. Digitális tananyag

2.7.1. -könnyen elérhető

2.7.2. audiovizuális ingerekkel készíthető

2.7.3. Elearning

2.7.3.1. -aktuális vázlatok, segédanyagok feltöltése

2.7.3.2. Ami kimaradt az órából

2.7.3.3. egyéni érdeklődés kielégítése

3. Online viselkedéskultúra -a kommunikációs kompetencia fejlesztése -közösségi oldalak órai használata -az internetes nyelvhasználat órai megjelenítése

3.1. Digitális benszülöttek

3.1.1. -tapasztalataik megbeszélése

3.1.2. -közös illemkódex létrehozása

3.1.3. -fordított napok: a diákok tanítják a tanárokat

3.2. Digitális bevándorlók

3.2.1. -a diákok ismereteinek felhasználása az órákon

3.2.2. -a tanárok tanulhatnak a diákoktól

3.2.3. -a diákok kommunikációs kompetenciájának fejlesztése tanár-szerepbe helyezésükkel

3.3. Digitális lábnyomok

3.3.1. -a fogalom megbeszélése

3.3.1.1. önéletrajz írása: mit mondasz el szívesen magadról:

3.3.1.1.1. Mit nem mondanál el magadról?

3.4. cybermobbing

3.4.1. esetek bemutatása, megbeszélése

3.4.2. empátia kialakítása

3.4.3. az illemkódex használata

3.5. Virtuális valóság

3.5.1. Egy irodalmi virtuális v. létrehozása

3.5.2. Szerepjátékok

3.5.3. Korhű környezet

4. LLL paradigma

4.1. -kompetencia alapú oktatás

4.2. -az érdeklődés felkeltése pl. digitális eszközökkel

4.3. -A tanulás élményének kialakítása

5. Digitális írástudás

5.1. -digitális szövegek elemzése

5.2. -nagy mennyiségű digitális szöveg feldolgozása az órán

5.3. digitális szövegek alkotása

6. E-learning

6.1. -közös tanulófelület létrehozása

6.2. -dolgozatokra felkészítő feladatok

6.3. -tanulói szerkesztési lehetőség