Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Методологічні засади соціально-педагогічних досліджень by Mind Map: Методологічні засади
соціально-педагогічних
досліджень
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Методологічні засади соціально-педагогічних досліджень

Модуль 1: Теоретико-методологічні основи соціально-педагогічного дослідження

Л. 1: Методологічні засади соціального пізнання

Пр.1: Соціально-педагогічне дослідження, види та особливості проведення

С.р. 1: Визначення теми соціально-педагогічного дослідження

Л. 2: Програма та категоріальний апарат теоретико-прикладного дослідження

Пр.2: Програма та категоріальний теоретико-прикладного дослідження

С.р. 2: Схема наукового дослідження

Модуль 2: Методи соціально-педагогічного дослідження

Л. 3: Теоретичні методи дослідження

Пр.3: Експеримент як складова частина наукового дослідження

С.р. 3: Скласти класифікаційну таблицю; Дібрати зразки анкет з соціально-педагогічної проблематики

Л. 4: Методи зведення та обробки результатів дослідження

Пр. 4: Статистичні методи обробки результатів соціально-педагогічного дослідження

С.р. 4: Оформлення соціально-педагогічного дослідження; Розробити сценарій проведення фокус-групи

ІНДЗ: Подати зразок наукової роботи з розв'язання СПД