Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Методологічні засади соціально-педагогічних досліджень by Mind Map: Методологічні засади
соціально-педагогічних
досліджень
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Методологічні засади соціально-педагогічних досліджень

Модуль 1: Теоретико-методологічні основи соціально-педагогічного дослідження

Л. 1: Методологічні засади соціального пізнання

Пр.1: Соціально-педагогічне дослідження, види та особливості проведення

С.р. 1: Визначення теми соціально-педагогічного дослідження

Л. 2: Програма та категоріальний апарат теоретико-прикладного дослідження

Пр.2: Програма та категоріальний теоретико-прикладного дослідження

С.р. 2: Схема наукового дослідження

Модуль 2: Методи соціально-педагогічного дослідження

Л. 3: Теоретичні методи дослідження

Пр.3: Експеримент як складова частина наукового дослідження

С.р. 3: Скласти класифікаційну таблицю; Дібрати зразки анкет з соціально-педагогічної проблематики

Л. 4: Методи зведення та обробки результатів дослідження

Пр. 4: Статистичні методи обробки результатів соціально-педагогічного дослідження

С.р. 4: Оформлення соціально-педагогічного дослідження; Розробити сценарій проведення фокус-групи

ІНДЗ: Подати зразок наукової роботи з розв'язання СПД