Методологічні засади соціально-педагогічних досліджень

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методологічні засади соціально-педагогічних досліджень by Mind Map: Методологічні засади соціально-педагогічних досліджень

1. Модуль 1: Теоретико-методологічні основи соціально-педагогічного дослідження

1.1. Л. 1: Методологічні засади соціального пізнання

1.1.1. Пр.1: Соціально-педагогічне дослідження, види та особливості проведення

1.1.2. С.р. 1: Визначення теми соціально-педагогічного дослідження

1.2. Л. 2: Програма та категоріальний апарат теоретико-прикладного дослідження

1.2.1. Пр.2: Програма та категоріальний теоретико-прикладного дослідження

1.2.2. С.р. 2: Схема наукового дослідження

2. Модуль 2: Методи соціально-педагогічного дослідження

2.1. Л. 3: Теоретичні методи дослідження

2.1.1. Пр.3: Експеримент як складова частина наукового дослідження

2.1.2. С.р. 3: Скласти класифікаційну таблицю; Дібрати зразки анкет з соціально-педагогічної проблематики

2.2. Л. 4: Методи зведення та обробки результатів дослідження

2.2.1. Пр. 4: Статистичні методи обробки результатів соціально-педагогічного дослідження

2.2.2. С.р. 4: Оформлення соціально-педагогічного дослідження; Розробити сценарій проведення фокус-групи

3. ІНДЗ: Подати зразок наукової роботи з розв'язання СПД