Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sapo by Mind Map: Sapo

1. gọi điện

1.1. khách hàng ko quan tâm

1.1.1. xin add zalo, gửi thêm thông tin

1.2. khách hàng quan tâm

1.2.1. quan tâm ít

1.2.2. quan tâm nhiều

2. CTV

2.1. dây mạng, camera

2.1.1. Tú fpt

2.1.2. Lợi ( Hà đông )

2.2. grab

2.2.1. Minh zombie

2.3. xây dựng

2.3.1. Hoàng

2.4. rượu quê

2.4.1. Đức

3. feild

3.1. khách hàng ko quan tâm

3.1.1. đang dùng phần mềm khác

3.1.1.1. ocha

3.1.1.1.1. thuê máy

3.1.1.1.2. mua đứt

3.1.1.2. kiot viet

3.1.1.3. maybanhangnhanh

3.1.1.4. pos365

3.1.1.5. cukcuk

3.1.2. chưa có nhu cầu sử dụng

3.1.2.1. xin số, add zalo, đưa thêm thông tin chăm sóc

3.1.3. nhất quyết ko sử dụng

3.1.3.1. để lại thông tin, nhờ giới thiệu

3.2. khách hàng quan tâm

3.2.1. cung cấp thông tin

3.2.1.1. lợi ích

3.2.1.1.1. chỉ cần điện thoại & máy in hóa đơn

3.2.1.1.2. chuyên nghiệp

3.2.1.1.3. dễ sử dụng

3.2.1.2. tính năng

3.2.1.2.1. thanh toán chính xác ( tránh nhầm lẫn )

3.2.1.2.2. quản lý linh hoạt

3.2.1.2.3. báo cáo chi tiết ( doanh thu, nhân viên, mặt hàng bán chạy .... )

3.2.1.2.4. liên kết đối tác giao hàng

3.2.1.3. giá

3.2.1.3.1. 3 - 4k/ngày

3.2.1.3.2. 119k/tháng

3.2.1.3.3. 1428k/năm

3.2.1.3.4. 2856k/2 năm

3.2.1.3.5. 4284k/3 năm

3.2.1.4. khuyến mại ( nếu có )

3.2.1.4.1. thêm tháng sử dụng

3.2.1.4.2. tặng máy in

3.2.2. lên lịch trình chăm sóc

3.2.2.1. chưa ký hợp đồng

3.2.2.1.1. gửi thêm thông tin ( cuối ngày hoặc ngay ngày hôm sau )

3.2.2.1.2. nhắn tin hỏi thăm, tăng tương tác ( 2 hôm / lần )

3.2.2.2. đã ký hợp đồng

3.2.2.2.1. tương tác đều đặn ( like, nt hỏi thăm ...)

4. online

4.1. hội đầu bếp trẻ

4.2. bartender

4.3. tuyển dụng