Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ by Mind Map: ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ  НАВЧАННЯ  В
ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ
ЗАКЛАДІ
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

1. Форми організованої навчальної діяльності в ДНЗ.

ДИДАКТИЧНА ГРА

ЗАНЯТТЯ

ЕКСКУРСІЯ У ПРИРОДНЕ І СОЦІАЛЬНЕ ДОВКІЛЛЯ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ У ПОВСЯКДЕННІ

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

ГУРТКОВА(СЕКЦІЙНА, СТУДІЙНА) РОБОТА

ЕЛЕМЕНТАРНІ ДОСЛІДИ, ПОШУКОВІ СИТУАЦІЇ

2. Заняття як форма організованого навчання дітей дошкільного віку.

2.1. Класифікація занять

I. ЗА ЗМІСТОВИМИ НАПРЯМКАМИ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ:, за спрямованістью змісту, односпрямоване, предметне, різноспрямоване, комплексне, інтегроване, за лініями розвитку, з фізичного розвитку, з пізнавального розвитку, з мовленнєвого розвитку, з художньо-естетичного розвитку

II. ЗА ХАРАКТЕРОМ ДІЯЛЬНОСТІ, навчально-пізнавальне, навчально-ігрове

III ЗА ДИДАКТИЧНИМИ ЦІЛЯМИ, заняття з формування нових знань і умінь, заняття на закріплення знань, умінь, систематизацію накопиченого досвіду, мішане заняття, підсумково-контрольне заняття

IV. ЗА СПОСОБОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІТЕЙ, фронтальне (загально-групове), групове (підгрупове), індивідуально-групове, індивідуальне

2.2. Вимоги до занять

гігієнічні, Не допускати перевтоми дітей ні фізичної ні розумової., Дотримуватись чистоти, свіжості повітря, температурного режиму, норм освітлення., Забезпечити відповідність конструкції та розмірів столів і стільців віку і зросту дітей., Стежити за поставою дітей, щоб попередити викривлення хребта., Заняття, що потребують значних інтелектуальних зусиль,планувати у вівторок, середу., Плануючи певну послідовність занять на день, враховувати раціональне чергування фізичних і психічних, статичних і динамічних навантажень., При визначені часу для занять впродовж дня враховувати періоди найбільшої пізнавальної працездатності дітей (ранкові години з 9.00 до 11.00).

дидактичні, Чітке визначення освітніх завдань з урахуванням місця конкретного заняття в загальній системі занять., Здійснення на занятті принципів дидактики та міжпредметних зв’язків., Вибір найраціональніших методів і прийомів навчання., Забезпечення розвивального характеру навчання., Відмова від надмірної опіки дітей, коли їх власна діяльність зводиться до мінімуму., Вирішення виховних завдань в процесі занять.

2.3. Підготовк вихователя до занять

Визначення програмових завдань з урахуванням місця заняття в загальній системі занять, виду заняття та прогнозування очікуваних результатів.

Вибір змісту й окреслення його обсягів.

Вибір методів і прийомів роботи з урахуванням змісту матеріалу, віку дітей та рівня їх підготовленості.

Написання конспекту заняття.

Підготовка посібників, демонстраційного та роздаткового матеріалу.

Визначення способу організації дітей.

Підготовка дітей до заняття.