Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ by Mind Map: ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ  НАВЧАННЯ  В
ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ
ЗАКЛАДІ
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

1. Форми організованої навчальної діяльності в ДНЗ.

ДИДАКТИЧНА ГРА

ЗАНЯТТЯ

ЕКСКУРСІЯ У ПРИРОДНЕ І СОЦІАЛЬНЕ ДОВКІЛЛЯ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ У ПОВСЯКДЕННІ

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

ГУРТКОВА(СЕКЦІЙНА, СТУДІЙНА) РОБОТА

ЕЛЕМЕНТАРНІ ДОСЛІДИ, ПОШУКОВІ СИТУАЦІЇ

2. Заняття як форма організованого навчання дітей дошкільного віку.

2.1. Класифікація занять

I. ЗА ЗМІСТОВИМИ НАПРЯМКАМИ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ:, за спрямованістью змісту, односпрямоване, предметне, різноспрямоване, комплексне, інтегроване, за лініями розвитку, з фізичного розвитку, з пізнавального розвитку, з мовленнєвого розвитку, з художньо-естетичного розвитку

II. ЗА ХАРАКТЕРОМ ДІЯЛЬНОСТІ, навчально-пізнавальне, навчально-ігрове

III ЗА ДИДАКТИЧНИМИ ЦІЛЯМИ, заняття з формування нових знань і умінь, заняття на закріплення знань, умінь, систематизацію накопиченого досвіду, мішане заняття, підсумково-контрольне заняття

IV. ЗА СПОСОБОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІТЕЙ, фронтальне (загально-групове), групове (підгрупове), індивідуально-групове, індивідуальне

2.2. Вимоги до занять

гігієнічні, Не допускати перевтоми дітей ні фізичної ні розумової., Дотримуватись чистоти, свіжості повітря, температурного режиму, норм освітлення., Забезпечити відповідність конструкції та розмірів столів і стільців віку і зросту дітей., Стежити за поставою дітей, щоб попередити викривлення хребта., Заняття, що потребують значних інтелектуальних зусиль,планувати у вівторок, середу., Плануючи певну послідовність занять на день, враховувати раціональне чергування фізичних і психічних, статичних і динамічних навантажень., При визначені часу для занять впродовж дня враховувати періоди найбільшої пізнавальної працездатності дітей (ранкові години з 9.00 до 11.00).

дидактичні, Чітке визначення освітніх завдань з урахуванням місця конкретного заняття в загальній системі занять., Здійснення на занятті принципів дидактики та міжпредметних зв’язків., Вибір найраціональніших методів і прийомів навчання., Забезпечення розвивального характеру навчання., Відмова від надмірної опіки дітей, коли їх власна діяльність зводиться до мінімуму., Вирішення виховних завдань в процесі занять.

2.3. Підготовк вихователя до занять

Визначення програмових завдань з урахуванням місця заняття в загальній системі занять, виду заняття та прогнозування очікуваних результатів.

Вибір змісту й окреслення його обсягів.

Вибір методів і прийомів роботи з урахуванням змісту матеріалу, віку дітей та рівня їх підготовленості.

Написання конспекту заняття.

Підготовка посібників, демонстраційного та роздаткового матеріалу.

Визначення способу організації дітей.

Підготовка дітей до заняття.