információs társadalom

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
információs társadalom by Mind Map: információs társadalom

1. digitális bevándorlók

1.1. folyamatos önképzés

1.2. aki lemarad, kimarad

1.3. modern eszközök alkalmazása, hogy ne alakuljon ki szakadék a generációk közt

2. okostelefon

2.1. tanulói válaszadó rendszereknél szavazáshoz

2.2. kutatómunka az interneten

3. ePortfólió

3.1. diákok saját jegyzeteinek gyűjtésére

3.2. projektmunkákra

3.3. folyamatközpontú értékeléshez

3.3.1. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerekkel

3.3.1.1. kvízek dolgozatíráshoz

3.3.1.2. véleménykifejtés szavazással

3.3.1.3. óravégén ismételni kvízzel

4. elearning

4.1. tájékoztatás

4.2. tananyagok, videók megosztása

4.2.1. videómegosztó szolgáltatások

4.2.1.1. audiovizuális tananyagok

4.2.1.2. tananyaghoz kapcsolódó videók

4.2.1.3. tanulók saját videói, pl: kiselőadás egy témában

4.2.2. eBook

4.2.2.1. legjelentősebb írók művei elérhetőek MEK-en

4.2.2.2. órán váratlanul szóba kerülő művek azonnali elérése

4.2.2.3. iskolakönyvtárban elérhetetlen művek is lehetnek az órai diskurzus tárgyai (kötelező olvasmányok), amennyiben elérhetők DIA-n, vagy MEK-en kertesztül

4.2.2.4. New node

4.3. szavazások kiírása

5. digitális benszülöttek

5.1. IKT eszközök közt otthonos mozgás

5.1.1. Prezi használata

5.1.1.1. tanulói kiselőadáshoz a tanuló

5.1.1.2. tanári előadáshoz a tanár

5.1.1.3. kooperatív munkánál a csoport célja lehet közös prezi készítése

5.1.2. online gondolattérképek

5.1.2.1. brainstorming

5.1.2.2. közösen szerkesztve egy téma bemutatása

5.1.2.3. egy fogalom lehetséges definíciónak felvázolásához

5.1.3. Google dokumentumok

5.1.3.1. kreatív írás, akár közösen is

5.1.3.2. osztálykirándulás programjához ötletek

5.1.3.3. óravázlatok a hiányzóknak

5.2. új befogadói horizont (hálózatok- hálózatszerű tananyagok igénye)

5.2.1. wikipedia és wikik

5.2.1.1. felkészüléshez kiselőadásnál, projektmunkában

5.2.1.2. feladat lehet egy wiki létrehozása

5.2.1.3. órán ismeretlen fogalmak kikeresése

5.2.2. Realika

5.3. digitális írástudás

5.3.1. házifeladatokhoz

5.3.2. otthoni tanulás

5.3.3. adminisztráció webes rendezése

5.4. ingerfalók

5.4.1. multitasking

5.4.1.1. internetes kutatás óra alatt

5.4.1.2. tananyaghoz kapcsolódó filmek

5.4.1.3. zene egy adott korszakhoz - nem csak énekórán

5.4.2. multimédia fokozott használata tanári oldalról

6. közösségi portálok

6.1. csoportok létrehozása, hasznos linkek megosztása

6.2. közösségépítés

6.3. információk a tanulókról - amennyiben lehetséges, a sokak által kedvelt dolgok tananyaghoz kötése

6.4. tanórán kívül is válaszok a kérdésekre

7. interaktív tábla

7.1. játékos feladatok

7.2. videók linkjeit előkészíthetőek

7.3. óra alatt a táblán végzett munkák elmentése, elküldése a hiányzóknak

8. netokrácia

8.1. módszertani blogok követése

8.2. órán téma az adott tananyaghoz kötődő fórumok, honlapok

8.3. saját honlap a csoportoknak, ahol véleményt fejthetnek ki, linkeket oszthatnak meg

9. geocaching

9.1. osztálykirándulások játékosabbá tételére

9.2. egy íróhoz/költőhöz kapcsolódó geocaching túra

9.3. városismereti vetélkedők szervezéséhez

10. web 2.0

10.1. címkézés

10.1.1. kreatív íráshoz

10.1.2. feladatként rákeresni adott címkékre

10.2. geotagging

10.2.1. osztálykirándulások tervezése

10.2.2. egy író/költő életútjának nyomon követése a címkéken

10.2.3. városismereti vetélkedők

10.3. felhő

10.3.1. brainstormingnál

10.3.2. stilisztikai vizsgálatokhoz

10.3.3. véleménynyilvánításnál látványosabbá tételhez

11. cybermobbing

11.1. órán témaként foglalkozni a problémával

11.2. tudatosítani jogokat

11.3. jelen lenni online is a tanárnak

11.4. kommunikáció szülőkkel