információs társadalom

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
információs társadalom by Mind Map: információs társadalom

1. okostelefon

1.1. tanulói válaszadó rendszereknél szavazáshoz

1.2. kutatómunka az interneten

2. ePortfólió

2.1. diákok saját jegyzeteinek gyűjtésére

2.2. projektmunkákra

2.3. folyamatközpontú értékeléshez

2.3.1. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerekkel

2.3.1.1. kvízek dolgozatíráshoz

2.3.1.2. véleménykifejtés szavazással

2.3.1.3. óravégén ismételni kvízzel

3. elearning

3.1. tájékoztatás

3.2. tananyagok, videók megosztása

3.2.1. videómegosztó szolgáltatások

3.2.1.1. audiovizuális tananyagok

3.2.1.2. tananyaghoz kapcsolódó videók

3.2.1.3. tanulók saját videói, pl: kiselőadás egy témában

3.2.2. eBook

3.2.2.1. legjelentősebb írók művei elérhetőek MEK-en

3.2.2.2. órán váratlanul szóba kerülő művek azonnali elérése

3.2.2.3. iskolakönyvtárban elérhetetlen művek is lehetnek az órai diskurzus tárgyai (kötelező olvasmányok), amennyiben elérhetők DIA-n, vagy MEK-en kertesztül

3.2.2.4. New node

3.3. szavazások kiírása

4. közösségi portálok

4.1. csoportok létrehozása, hasznos linkek megosztása

4.2. közösségépítés

4.3. információk a tanulókról - amennyiben lehetséges, a sokak által kedvelt dolgok tananyaghoz kötése

4.4. tanórán kívül is válaszok a kérdésekre

5. interaktív tábla

5.1. játékos feladatok

5.2. videók linkjeit előkészíthetőek

5.3. óra alatt a táblán végzett munkák elmentése, elküldése a hiányzóknak

6. netokrácia

6.1. módszertani blogok követése

6.2. órán téma az adott tananyaghoz kötődő fórumok, honlapok

6.3. saját honlap a csoportoknak, ahol véleményt fejthetnek ki, linkeket oszthatnak meg

7. geocaching

7.1. osztálykirándulások játékosabbá tételére

7.2. egy íróhoz/költőhöz kapcsolódó geocaching túra

7.3. városismereti vetélkedők szervezéséhez

8. web 2.0

8.1. címkézés

8.1.1. kreatív íráshoz

8.1.2. feladatként rákeresni adott címkékre

8.2. geotagging

8.2.1. osztálykirándulások tervezése

8.2.2. egy író/költő életútjának nyomon követése a címkéken

8.2.3. városismereti vetélkedők

8.3. felhő

8.3.1. brainstormingnál

8.3.2. stilisztikai vizsgálatokhoz

8.3.3. véleménynyilvánításnál látványosabbá tételhez

9. digitális bevándorlók

9.1. folyamatos önképzés

9.2. aki lemarad, kimarad

9.3. modern eszközök alkalmazása, hogy ne alakuljon ki szakadék a generációk közt

10. digitális benszülöttek

10.1. IKT eszközök közt otthonos mozgás

10.1.1. Prezi használata

10.1.1.1. tanulói kiselőadáshoz a tanuló

10.1.1.2. tanári előadáshoz a tanár

10.1.1.3. kooperatív munkánál a csoport célja lehet közös prezi készítése

10.1.2. online gondolattérképek

10.1.2.1. brainstorming

10.1.2.2. közösen szerkesztve egy téma bemutatása

10.1.2.3. egy fogalom lehetséges definíciónak felvázolásához

10.1.3. Google dokumentumok

10.1.3.1. kreatív írás, akár közösen is

10.1.3.2. osztálykirándulás programjához ötletek

10.1.3.3. óravázlatok a hiányzóknak

10.2. új befogadói horizont (hálózatok- hálózatszerű tananyagok igénye)

10.2.1. wikipedia és wikik

10.2.1.1. felkészüléshez kiselőadásnál, projektmunkában

10.2.1.2. feladat lehet egy wiki létrehozása

10.2.1.3. órán ismeretlen fogalmak kikeresése

10.2.2. Realika

10.3. digitális írástudás

10.3.1. házifeladatokhoz

10.3.2. otthoni tanulás

10.3.3. adminisztráció webes rendezése

10.4. ingerfalók

10.4.1. multitasking

10.4.1.1. internetes kutatás óra alatt

10.4.1.2. tananyaghoz kapcsolódó filmek

10.4.1.3. zene egy adott korszakhoz - nem csak énekórán

10.4.2. multimédia fokozott használata tanári oldalról

11. cybermobbing

11.1. órán témaként foglalkozni a problémával

11.2. tudatosítani jogokat

11.3. jelen lenni online is a tanárnak

11.4. kommunikáció szülőkkel