Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформація by Mind Map: Інформація

1. Алгоритмізація

1.1. Основні властивості алгоритму

1.1.1. Дискретність

1.1.2. Визначеність

1.1.3. Массовість

1.1.4. Результативність

1.2. Способи опису алгоритму

1.2.1. Словесний

1.2.2. Графічний

1.2.3. Словесно-формульний

1.3. Базові алгоритмічні структури

1.3.1. Лінійна структура

1.3.2. Команда розгалуження

1.3.3. команда повтору

2. Повідомлення

2.1. За способом поняття

2.1.1. Візуальні

2.1.2. Нюхові

2.1.3. аудіальні

2.2. За формою подання

2.2.1. Текстові

2.2.2. Числові

2.2.3. Графічні

2.2.4. Музичні

2.2.5. Комбіновані

3. Інформаційна система

3.1. Апаратна складова

3.1.1. Пристрої

3.1.2. Технічні засоби звязку

3.2. Інформаційна складова

3.2.1. Програми

3.2.2. Дані

4. Графіка

4.1. Види графіки

4.1.1. Растрова

4.1.2. Векторна

4.1.3. Фроктальна

4.2. Колірні моделі

4.2.1. RGB

4.2.2. CMYK

4.2.3. HSB

5. Основні типи соціальних сервісів Веб 2.0

5.1. Мережні щоденники(блоги)

5.2. Соціальні гео сервіси

5.3. Соціальні пошукові системи

5.4. Віккі

6. Дані

6.1. Кодування

6.1.1. Графічних

6.1.1.1. Текстових

6.1.1.1.1. Числових

6.1.1.1.2. ASCII

6.1.1.1.3. UNICODE

6.1.2. Методи кодування звукових даних

6.1.2.1. Метод часткової модуляції

6.1.2.2. Метод таблично-хвильового синтезу

6.2. Вимірювання

6.2.1. Стиснення

6.2.2. Біт

6.2.2.1. Байт

6.3. Основні операції з даними

6.3.1. Збирання

6.3.2. Формалізація

6.3.3. Фільтрація

6.3.4. Сортування

6.3.5. Архівація

6.3.6. Транспортування

6.3.7. Захист

6.3.8. Перетворення

6.3.9. Стиснення

6.3.9.1. Меетоди стиснення без втрат

6.3.9.1.1. Метод RLE

6.3.9.1.2. Метод Хаформана

6.3.9.1.3. Метод Лемпеля-Зіва-Велча

7. Інформаційна модель

7.1. Класифікація

7.1.1. Галузі використання

7.1.2. Урахування в моделі фактору часу

7.1.3. НовСпосіб представлення моделейый узел

7.2. За ознакою галузі використання моделі бувають:

7.2.1. Навчально-наочні посібники

7.2.2. Дослідні

7.2.3. Новий вузол

7.2.4. Науково-технічні

7.3. За ознакою фактору часу

7.3.1. Динамічні

7.3.2. Статичні

7.4. За способом представлення

7.4.1. Матеріальні

7.4.2. Інформаційні

7.5. За формою представлення

7.5.1. Геометричны

7.5.1.1. Графічні формули та обєми конструкії

7.5.2. Словесні

7.5.2.1. Усні та письмові описи з використанням ілюстрацій

7.5.3. Математичні

7.5.3.1. Формули що відображають звязок різних параметрів обєкта

7.5.4. Структурні

7.5.4.1. Схеми,графіки,таблиці

7.5.5. Логічні

7.5.5.1. Моделі в яких представленні різні варіанти вибору дій на основі різних заключень та аналізу умов

7.5.6. Спеціальні

7.5.6.1. Ноти,хімічні формули

7.5.7. Компютерні